Winterkleding

WinterkledingHet verlenen van een forfaitaire tussenkomst in de aankoop van winterkleding voor kinderen van OCMW-cliënten.

Deze tussenkomst is specifiek voor OCMW Tienen en kan dus verschillen van andere gemeenten.

 

Voorwaarden

Je bent cliënt bij het OCMW en hebt een dossier van financiële hulpverlening in de vorm van een leefloon, equivalent leefloon, steun, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling, of je bent LOI-bewoner. De aanvraag kan gebeuren vanaf 15 november 2019 tot 15 februari 2020.

Procedure

Neem contact op met je maatschappelijk werk(st)er. Na een sociaal en financieel onderzoek zal een beslissing genomen worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Meebrengen

Je legt bewijzen voor van je huidige financiële situatie en die van samenwonenden (inkomsten, uitgaven, schulden).

Bedrag

De eenmalige tussenkomst voor de winter van 2019-2020 bedraagt 66 euro per minderjarig kind dat je ten laste hebt en wordt uitgereikt in de vorm van een aankoopkaart die enkel bij C&A Tienen kan gebruikt worden.

Contact