Wegenis- en rioleringswerken Oplinter

18
augustus
2021
Pagina 4 - Oplinter (1)

De stad Tienen, Aquafin en Fluvius plannen in het voorjaar van 2022 grootschalige wegenis- en rioleringswerken in Oplinter. 

De wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd langs de Oplintersesteenweg, de Neerlintersesteenweg, het Sint-Genovevaplein, de Lindebaan, de Sint-Hubertusstraat, de Kummenbaan en de Herestraat. Met deze werken investeert de stad niet alleen in de ondergrond en een beter rioleringsstelsel, maar wordt ook de dorpskern van Oplinter fraaier, veiliger en aangenamer gemaakt voor iedereen. Het afvalwater van het centrum van Oplinter wordt aangesloten op de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Oplinter in het Kummenveld. Het regenwater wordt gescheiden afgevoerd naar de Genovevabeek en de Mattebeek. Hiervoor wordt een nieuwe riolering met een verhoogde capaciteit aangelegd.

Het Sint-Genovevaplein, de omgeving van de kerk en de omgeving van zaal Sinterviven worden heraangelegd. Ook de weginfrastructuur in de Herestraat, de Oplintersesteenweg (vanaf het centrum tot aan de autogarages en het tankstation), de Lindebaan, de Sint-Hubertusstraat (vanaf het Dorpsplein tot de Dalweg), de Kummenbaan (tussen de woningen met huisnummers 6 en 48) en de Neerlintersesteenweg (tussen het dorpsplein en de Kosbeekweg) wordt vernieuwd.

In bovengenoemde straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. De algemene timing en fasering van de werken zal tijdens een latere fase bekend zijn.

Er vonden al een online infomoment en een infomarkt plaats om de inwoners te laten kennismaken met de plannen. 

 

Tijdens de infomomenten werden de vragen van de omwonenden gebundeld in een handige FAQ-lijst.

Je kan deze hier raadplegen

 

Contact