Welzijn in Tienen

gids 'Welzijn in Tienen'De gids ‘Welzijn in Tienen’ loodst je doorheen het labyrint van welzijnsvoorzieningen die onze stad rijk is. In deze welzijnsgids is de hulpverlening per doelgroep of probleemsoort gegroepeerd in tien hoofdstukken, onder de algemene titel: ‘Waar kan je terecht …’

… voor eerstelijnshulp?
… met levensvragen?
… met kinderen en jongeren?
… als senior?
… als persoon met een handicap?
… voor medische hulpverlening en thuiszorg?
… als persoon van buitenlandse origine?
… met vragen over wonen?
… als werkzoekende?
… voor onderwijs en vorming?

Per dienst worden de contactgegevens vermeld en is kort aandacht besteed aan de openingsuren, contactpersonen, aard van de hulpverlening of de werking. De informatie is gebaseerd op inlichtingen die door de betrokken diensten bezorgd werden.

Tot slot werd een lijst van telefonische hulpdiensten en onlinehulp en een overzicht van vrije beroepen in het kader van de welzijnszorg opgenomen. De contactgegevens onder de rubriek vrije beroepen werden ons bezorgd door de betreffende beroepsverenigingen. 

Deze gids is een uitgave van de dienst sociale zaken.

Procedure

De brochure is verkrijgbaar aan het onthaal in het stadhuis.

Bedrag

Gratis.

Contact