'Week van de handhaving' sluit sensibiliseringscampagne af

30
september
2021
Samen voor een proper Tienen

Begin juni lanceerde de stad een sensibiliseringscampagne rond netheid in de stad. Met de ‘Week van de handhaving’ van 4 t/m 10 oktober ’21 wordt deze campagne afgerond. Al betekent dit niet het einde van initiatieven om de netheid te verbeteren.

Sensibilisering is één van de pijlers waar het netheidsbeleid van de stad Tienen op gestoeld is. In dat kader lanceerde de stad begin juni een sensibiliseringscampagne met de focus op vier pijnpunten: sigarettenpeuken, sluikstort, hondenpoep en misbruikte vuilbakken. Met positieve boodschappen op o.m. stoepborden, grondsjablonen, spandoeken en bierkaartjes, werd iedereen opgeroepen én bedankt om Tienen mee proper te houden.

“Tijdens de campagne merkten we een verbetering op aan de misbruikte vuilbakken en de hotspots voor sluikafval”, licht schepen van duurzaamheid Paul De Cort toe. “Omdat het belangrijk is niet enkel in te zetten op sensibilisering, nemen we van 4 t/m 10 oktober ook deel aan de ‘Week van de Handhaving’. Tijdens deze week verhoogt de stad i.s.m. de lokale politie, de gemeenschapswachten en de GAS-vaststellers de controles op sluikstort en zwerfafval. De pakkans van overtreders zal in de toekomst overigens alleen maar groter worden. De voorbije twee jaar namen we deel aan een pilootproject van EcoWerf waarbij 26 overtreders met een mobiele camera geïndentificeerd werden. Dit project krijgt in 2022 een vervolg. Daarnaast bereiden de stad en de lokale politie momenteel de uitrol van een eigen cameranetwerk voor.”

Dat de inspanningen van de stad Tienen, hierbij ondersteund door de coachen van de Mooimakers en EcoWerf, langzaam maar zeker hun vruchten afwerpen, blijkt ook uit metingen van EcoWerf. “In vergelijking met 2018 is de hoeveelheid sluikafval aan de glasbollen met meer dan de helft verminderd en nam ook de vervuilingsgraad af”, vervolgt schepen De Cort. “Deze positieve cijfers zijn o.m. het gevolg van het ondergronds brengen van vier glasbolsites, de inzet van een mobiele camera en van kleinere ingrepen, zoals het verplaatsen van de textielcontainers en het dichter bij elkaar zetten van de glasbollen op de Carrefoursite. Op de 17 bovengrondse glasbolsites werden de 41 duo-glasbollen de voorbije maanden vervangen door mono-glasbollen. Ook hun propere look zou kunnen meespelen in een proper straatbeeld.”                         

Bijkomend werden alle 348 afvalbakjes in de stad geïnventariseerd. Vuilnisbakjes die, ondanks regelmatige lediging door de reinigingsdiensten, bij 1 op 2 metingen overvol zitten en waar telkens opnieuw sluikstort wordt aangetroffen, worden als problematisch beschouwd. Wanneer na het aanbrengen van een communicatieboodschap geen verbetering optreedt, worden ze verwijderd.

Toch blijft zwerf- en sluikafval een probleem. De mobiele ploeg van het team openbare reiniging heeft zijn handen vol om dagelijks alle meldingen van zwerfvuil – dit jaar waren dat er al 2.052 – op te volgen. De stad plant dan ook jaarlijks een vervolgcampagne, die zich in 2022 zal toespitsen op het sluikstorten rond glasbollen, textielcontainers en straatvuilbakjes.

Contact