Versoepeling maatregelen vogelgriep

12
maart
2017

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 11 maart '17 enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 11 maart opnieuw enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen.

Deze versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

  •  Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:
    • duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
    • roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, dan zal het ophokken van pluimvee en vogels gehouden door hobbyhouders niet meer verplicht zijn vanaf 18 maart.

  • Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden op het verspreiden van het vogelgriepvirus:
    • professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten sinds 1 februari opgehokt gezeten hebben. Occasionele verkoop op openbare markten door hobbyhouders blijft verboden.
    • verzamelingen met pluimvee en andere vogels worden opnieuw toegestaan op voorwaarde dat de dieren sinds 1 februari opgehokt gezeten hebben. Daarnaast zijn ook de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden) nog steeds van toepassing. (Wedstrijd)vluchten met duiven vallen niet onder deze versoepeling en zijn nog steeds verboden. Zij zullen pas versoepeld kunnen worden wanneer ook de ophokregeling voor pluimvee en vogels van hobbyhouders komt te vervallen.

Het Voedselagentschap herinnert iedereen eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 18 maart '17.

Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.