Vernieuwing concessie betalend parkeren

26
februari
2021
parking_grote_markt.jpg

Eind februari ‘22 loopt de concessieovereenkomst met APCOA Belgium voor de exploitatie van het parkeerbeheer in Tienen af. Daarom lanceert de stad Tienen een procedure voor het afsluiten van een nieuwe concessieovereenkomst inzake het parkeerbeheer.

De stad Tienen ging in 2003 een overeenkomst aan met de firma Apcoa Belgium voor het parkeerbeheer op openbaar domein. Deze firma staat in voor de parkeerautomaten, de controle op het betalend parkeren en de blauwe zone, de inning van de tickets en het afleveren van bewonersparkeerkaarten.  

Omdat de bestaande concessieovereenkomst eindigt op 28 februari ’22, gaat de stad Tienen gaat via een publieke plaatsingsprocedure op zoek naar een nieuwe concessionaris. Het bestek voor deze opdracht werd op donderdag 25 februari ’21 goedgekeurd door de gemeenteraad.

In de loop van de procedure worden de belangrijkste krijtlijnen van het nieuwe stedelijke parkeerbeleid, rekening houdend met het goedgekeurd mobiliteitsplan, uitgetekend door het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeenteraadsleden en op basis van de deskundige inbreng van de mobiliteitsdienst en de voorstellen van de kandidaten voor de concessie. De stad verwacht tegen het einde van 2021 de uitvoering van het nieuwe uitgestippelde parkeerbeleid te kunnen toewijzen aan de nieuwe concessionaris.