Verkavelingsvergunning

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten met de bedoeling om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, is een verkavelingsvergunning nodig.

Procedure

Procedure geldig t/m 31 mei '17. Nadien geldt de procedure van de omgevingsvergunning.

Er zijn 2 soorten verkavelingen:

  • aanvraag tot verkavelingsvergunning;
  • aanvraag tot het wijzigen van een verkavelingsvergunning.

Je mag zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een architect, landmeter of stedenbouwkundige te laten doen.

Als privépersoon dien je de aanvraag tegen ontvangstbewijs in bij de dienst ruimtelijke ordening, of stuur je de aanvraag aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen. De dienst ruimtelijke ordening verklaart je dossier ontvankelijk en volledig. Binnen de 150 dagen na deze verklaring neemt het stadsbestuur een beslissing over de aanvraag en brengt je hiervan op de hoogte.

Binnen een verkaveling moet alle infrastructuur en nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Wanneer deze ontbreken, moet de verkavelaar de aanleg ervan bekostigen. In de vergunning kunnen hierover voorwaarden worden opgenomen. Voor de verkoop van de percelen moet je als verkavelaar alle bovenvermelde voorzieningen uitvoeren of hiertoe een financiële waarborg stellen. Men kan pas bouwen op de percelen na de effectieve uitvoering van de infrastructuur en nutsvoorzieningen.

Meebrengen

Raadpleeg hier de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsaanvraag of wijziging van een verkaveling:

Bijkomend in te dienen (indien van toepassing): aanvraag voorwaarden verkaveling/bouwproject (Iverlek) met 3 bijkomende plannen indien de aanvraag een verkaveling betreft.

Bedrag

  • Verkavelingsvergunning zonder nieuwe wegenis: 50 euro/kavel, met een minimum van 150 euro + eventuele kosten  van het openbaar onderzoek.
  • Verkavelingsvergunning met nieuwe wegenis: 50 euro/kavel, met een minimum van 250 euro + eventuele kosten  van het openbaar onderzoek.
  • Wijziging van een verkavelingsvergunning (zonder vermeerdering van het aantal loten): 50 euro/kavel + eventuele kosten  van het openbaar onderzoek.
  • Wijziging van een verkavelingsvergunning (met vermeerdering van het aantal loten): 50 euro/kavel, met een minimum van 150 euro + eventuele kosten  van het openbaar onderzoek.
  • Weigering van een verkavelingsvergunning: 40 euro + eventuele kosten  van het openbaar onderzoek.

Regelgeving

Contact