Vergunning voor plaatsing/uitbreiding tijdelijk terras tijdens de coronacrisis

De nationale veiligheidsraad heeft op 3 juni '20 beslist om met ingang van 8 juni '20 fase 3 van het afbouwplan in te laten gaan. Dit betekent dat horecazaken, mits te voldoen aan een zeer nauwkeurig protocol, kunnen heropenen.

Om de uitbaters de gelegenheid te geven om een maximaal aantal klanten te ontvangen, rekening houdend met de social distancingmaatregelen, heeft het stadsbestuur in gemeenteraadszitting van 28 mei '20 een reglement gedgekeurd dat de horecazaken de mogelijkheid geeft een terrasaanvraag en/of terrasuitbreiding aan te vragen.

Procedure

Het indienen van een aanvraag kan via het aanvraagformulier met alle nodige bijlagen eraan toegevoegd.

De aanvraag wordt besproken met de politie en de afdeling publieke ruimte en gebouwen. Na advies wordt het dossier op de agenda van het college van burgemeester en schepenen geplaatst

 

Bedrag

Gratis (cfr. genomen maatregelen ter ondersteuning van de horeca tijdens de coronacrisis).

Regelgeving

Gemeentelijk reglement dd. 28-05-2020 betreffende tijdelijke terrassen.

Contact

Contactpersoon