Verbod op particulier vuurwerk

19
december
2018

Met de feestdagen in het vooruitzicht wil de stad Tienen een algemeen verbod op particulier vuurwerk instellen. Dit verbod zal zowel gelden op publieke plaatsen, als bij burgers thuis.

Vuurwerk is een traditie op oudejaarsavond, maar houdt risico's in. Feestvierders lopen - soms zware - brandwonden op, er kan brand ontstaan en voor (huis)dieren is het afsteken van vuurwerk schrikwekkend. Veilig vuurwerk bestaat dus niet.

“Ieder jaar krijgen we meldingen van gevaarlijke situaties die ontstaan bij het afsteken van vuurwerk of erger nog van ‘vuurwerkslachtoffers’”, licht burgemeester Katrien Partyka toe. “Daarom willen we, op vraag van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, particulier vuurwerk verbieden. Het verbod zal voor het volledige grondgebied Tienen van kracht zijn en dit niet enkel tijdens de eindejaarsperiode, maar het hele jaar door. Dit betekent dus dat er voortaan noch op openbare plaatsen, noch bij particulieren thuis vuurwerk afgestoken mag worden.”

Het verbod op particulier vuurwerk wordt opgenomen in het politiereglement, dat nu donderdag 20 december ’18 ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. 

Contact