Veiligheidsdoorlichting

Handelszaken en bedrijven kunnen een veiligheidsdoorlichting door een diefstalpreventieadviseur aanvragen. Na een plaatsbezoek wordt een advies op maat geformuleerd ter bestrijding van (winkel)diefstal en inbraak.

Voorwaarden

De handelszaak of het bedrijf is gelegen op het grondgebied van de politiezone Tienen-Hoegaarden.

Procedure

Aanvragen kunnen via het elektronisch invulformulier of bij de dienst preventie in het stadhuis gebeuren. 

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact