Groen, toegankelijk plein vol beleving

Aan het nieuwe ontwerp voor de Grote Markt ging heel wat overleg vooraf. Tijdens een participatietraject en verschillende werkgroepen werden horecazaken, gebruikers, marktkramers en andere betrokkenen geconsulteerd. Het resulteerde in een ontwerpplan dat een mooi evenwicht tussen de verschillende noden en functionaliteiten bewaart.

Doorsteek Grote MarktToegankelijk plein

De nieuwe Grote Markt wordt in de eerste plaats een toegankelijke, verkeersluwe plek. Verkeer is enkel mogelijk aan de zijde van de muziekacademie/Gilainstraat. Ter hoogte van de horecazaken verdwijnt het straatgedeelte, uitgezonderd voor bewoners en taxi's.

Diagonaal over de Grote Markt komt er een doorsteek van de Leuvensestraat naar de Nieuwstraat in Portugese graniet. Voor de terrassen en de aangrenzende voetgangerszone wordt gebruikgemaakt van gezaagde kasseien, toegankelijk voor minder mobiele mensen.

De bushalte van De Lijn verhuist naar een locatie achter de Heldensquare, tegenover het bankkantoor. De parking blijft behouden en zal plaats bieden aan 72 wagens. Daarnaast worden er achter de kerk vijf staanplaatsen voor mindervaliden voorzien.

Rondom het plein komen fietsenstallingen, waarvan de grootste overdekt is.

Kuieren in de kerktuin

KerktuinEén van de meest opvallende ingrepen op de Grote Markt is de aanleg van een grote kerktuin, die de O.L.V.-ten-Poelkerk en het rondom liggend erfgoed als het ware ‘inpakt’ in een groene omgeving. De kerktuin wordt aangelegd met een grote diversiteit aan hoge en lage begroeiing.

De omranding gebeurt deels met hekwerk, deels met banken - de ideale plek om even op adem te komen in het groen. Enkele strategische doorsteken verbinden de kerktuin met de andere zones op het plein.

De kerktuin wordt opgeluisterd met kunstwerken. Zo krijgen ook de dames van de vroegere fontein en ‘spaile bè de mais’ hier een nieuwe bestemming.

TerrassenTerrassen die verrassen

Ter hoogte van de horecazaken komen er gezellige, uniforme terrassen. Deze worden afgebakend met multifunctionele palen en een groenzone die tijdens de zomer als terras ingenomen kan worden, maar bv. ook dienst kan doen voor de marktkramen met verswaren.

Van alle markten thuis

Evenementen en markten zullen nog steeds kunnen plaatsvinden op de Grote Markt. Het idee is dat er verschillende plekken ontstaan met elk een eigen karakter die zich lenen tot specifieke activiteiten. Zo zal de Schapenmarkt voor de circusschool transformeren tot een plein waar licht en water een uniek decor vormen voor kleinere events.

Ook de Kalkmarkt, het kleine broertje van de Grote Markt, ondergaat een heuse metamorfose. De kasseien maken hier plaats voor meer groen zodat het er aangenaam vertoeven is.

Schapenmarkt

Duurzaamheid

De materiaalkeuze viel voornamelijk op natuursteen en kasseien, corresponderend met het historische karakter van de binnenstad. Omdat er gewerkt wordt met herbruikkasseien, moet er geen nieuw materiaal ontgonnen
of gemaakt worden.

Onder het plein komt een groot bufferbekken. Wanneer de riolering in de Dr. J. Geensstraat en Gilainstraat in de toekomst ontdubbeld wordt, zal dit bufferbekken er mee voor zorgen dat de benedenstad gevrijwaard blijft van water bij hevige regenval. Het regen- en afvalwater zullen volledig gescheiden worden op de Grote Markt. Het regenwater van het plein en de kerk zal opgevangen worden om de kerktuin te voorzien van water in drogere periodes. De beplanting in de kerktuin is overigens zo uitgekozen dat ze de biodiversiteit verhoogt.

Het plein wordt ook klaargemaakt voor de toekomst. Zo komen er
tal van datapunten waarop in de toekomst sensoren voor smartcitytoepassingen
aangesloten kunnen worden.