Update corona - Vaccinatiecentrum Tienen ontvangt eerste bezoekers

17
februari
2021
Persco_vaccinatiecentrum (1)

Het vaccinatiecentrum in Tienen heeft op vrijdag 19 februari '21 de eerste bezoekers te ontvangen. Vorige week werden de eerste 100 vaccins aangeleverd. Hiermee krijgen in een eerste fase de zorgverleners uit de eerste lijn hun essentiële prik.

Het vaccinatiecentrum in Tienen is gevestigd in het Rijksadministratief Centrum gelegen langs de Goossensvest en bij de inwoners beter gekend als het voormalige gebouw van de belastingen. “De voorbije weken hebben de stadsdiensten bijzonder hard gewerkt om het centrum operationeel te maken”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. ”Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het RZ Heilig Hart Tienen en de Eerstelijnszone Zuidoost Hageland (ELZOH). Het gebouw kreeg een grondige poets- en opknapbeurt en werd zowel langs de zijde van de Goossensvest, als aan de kant van het Sint-Jorisplein toegankelijk gemaakt. De nodige ICT-bekabeling werd gelegd, de ruimtes werden ingericht en van signalisatie voorzien en aan de parking komt een slagboom. Afgelopen maandag zijn de laatste aanpassingen aangebracht na een ‘try-out’. Nu de eerste 100 vaccins geleverd zijn, is het vaccinatiecentrum volledig klaar om bezoekers te ontvangen.”

De Eerstelijnszone Zuidoost Hageland (ELZOH) neemt het programmamanagement voor haar rekening. “Concreet wil dit zeggen dat we het  vaccinatieproces zullen bewaken, zowel in het vaccinatiecentrum van Tienen als dat van Landen”, licht voorzitter Ine Tombeur toe. “Samen met de negen betrokken lokale besturen wordt de communicatie en de sensibilisering van bepaalde doelgroepen afgestemd. Dit is cruciaal, want we willen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in alle gemeentes van onze eerstelijnszone behalen. Daarnaast bewaken we het vaccinatieproces en geven we bezorgdheden, eventuele problemen of suggesties door aan de hogere overheid. In een eerste fase worden de eerstelijnszorgverstrekkers ingeënt. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging via e-mail, sms of brief. Wie niet op de lijst vermeld wordt, maar toch voor deze eerste vaccinatieronde in aanmerking komt, kan via een netwerk van contactpersonen toegevoegd worden.”

De coördinatie van de personeelsbezetting in het vaccinatiecentrum gebeurt door het RZ Heilig Hart Tienen. “Omdat het aantal beschikbare vaccins voorlopig beperkt is, zal het centrum nog niet op volle kracht draaien”, aldus diensthoofd HR Raf Lemmens. “Onder andere vanuit het ziekenhuis wordt de inzet van medisch personeel, maar ook de administratieve en logistieke ondersteuning in goede banen geleid. Daarnaast zijn er nog andere organisaties die medewerkers ter beschikking stellen. Op de gemeenschappelijke oproep voor vrijwilligers, kregen we ontzettend veel reactie. Ook het beheer van deze databank nemen we samen voor onze rekening.”

Op vrijdag 19 februari ’21 ontving het vaccinatiecentrum de eerste bezoekers. Die dag werd ook het personeel van de VAPH-instelling Huis in de Stad ingeënt. Zaterdag volgden de bewoners. En zo werd in Tienen het definitieve startschot gegeven voor fase 2 van de vaccinatiecampagne.