Vacature verpleegkundige

25
maart
2020
De stad en het OCMW Tienen werven aan:

een verpleegkundige

voor het woonzorgcentrum Keienhof
met een wervingsreserve van twee jaar
 

Functiebeschrijving

Je bent een professionele hulpverlener die in teamverband werkt en instaat voor een optimale zorgverlening aan de residenten binnen het kader van integrerend ver­pleeg­kundig handelen. Je biedt een uiterst kwalitatieve zorgverlening aan volgens de principes van kwaliteitszorg en steeds in nauw overleg met de hoofdverpleegkundige en met de directie.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Houder zijn van één van de volgende diploma's:
  • gegradueerde verpleegkundige (HBO-5 of voormalige A2-verpleegkundige/gebrevetteerd verpleegkundige);
  • bachelor verpleegkunde (voormalige A1-verpleegkundige).
 • Bij voorkeur reeds houder van een visumnummer en RIZIV-nummer.
 • Bereid zijn te werken volgens een variabel uurrooster.
 • Affiniteit hebben met senioren
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert en de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Slagen voor de selectieprocedure: een grondig sollicitatiegesprek dat digitaal zal verlopen op maandag 6 april '20.

Aanbod

Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met salarisschaal C3-C4 voor een gegradueerde verpleegkundige (geïndexeerde voltijdse bruto maandwedde: minimum 2.261,64 euro, maximum 3.776,52 euro) of volgens schaal BV1-BV3 voor een bachelor verpleegkunde (geïndexeerde voltijdse bruto maandwedde: minimum 2.482,12 euro, maximum 4.160,57 euro). Relevante anciënniteit wordt mee in aanmerking genomen volgens de geldende regelgeving. Je kan bovendien rekenen op tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques van 7 euro per dag, hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, 26 dagen jaarlijkse vakantie, toeslag voor onregelmatige prestaties enz.) en je krijgt ruimschoots de gelegenheid om je bij te scholen.

Interesse?

De kandidaturen moeten met een kopie van het vereiste diploma uiterlijk op donderdag 2 april '20 via aanwervingen@tienen.be bezorgd worden aan de dienst HR van de stad Tienen. Vermeld in het onderwerp van de e-mail duidelijk voor welke functie je solliciteert. Kandidaturen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden niet aanvaard.

De functiebeschrijvingen voor deze vacature kan je hieronder raadplegen. Meer informatie over de functie, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure krijg je bij de dienst HR, aanwervingen@tienen.be.

Contact