Uittreksel uit het plannenregister en/of vergunningenregister - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Met dit formulier kan je uittreksels uit het plannenregister en vergunningenregister opvragen. Vooraleer je dit formulier invult, kan je best op geopunt.be de kadastrale gegevens opzoeken. Meer uitleg hierover vind je in deze handleiding.

Bij de verkoop van een perceel is er echter vaak meer informatie nodig; in dat geval kan je beter stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen. Deze bevatten een uittreksel uit het plannenregister, een uittreksel uit het vergunningenregister én bijkomende informatie over milieu en natuur, economie en huisvesting. Via deze link kan je stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen.

Gegevens aanvrager

Adresgegevens aanvrager
Vraagt volgende documenten: *

Gegevens van het onroerend goed waarvoor u een uittreksel aanvraagt:

Adresgegevens perceel 1

Extra perceel toevoegen

Wens je een extra perceel toe te voegen?
Adresgegevens perceel 2
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 3

Adresgegevens perceel 3
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 4

Adresgegevens perceel 4
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 5

Adresgegevens perceel 5
Wens je een nog perceel toe te voegen?

Perceel 6

Adresgegevens perceel 6
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 7

Adresgegevens perceel 7
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 8

Adresgegevens perceel 8
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 9

Adresgegevens perceel 9
Wens je nog een perceel toe te voegen?

Perceel 10

Adresgegevens perceel 10

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.