Tutoren voor Tiense scholen gezocht

10
september
2021
tutoren gezocht

De coronacrisis heeft voor heel wat nieuwe uitdagingen gezorgd, ook in het onderwijs. Door o.a. de langdurige lockdown en het afstandsonderwijs kampen verschillende leerlingen met een leer- en/of taalachterstand. Om deze achterstand helpen wegwerken is de stad Tienen op zoek naar tutoren om in te schakelen in een aantal Tiense basisscholen.

De dienst jeugd en Huis van het Kind Tienen organiseerde in het voorjaar webinars voor het onderwijzend personeel van de Tiense scholen. Pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere gaf hierbij een zeer enthousiasmerende uitleg over de inzet van tutoren in scholen. Dit was de aanleiding voor het uitwerken van een nieuw project in Tienen: het inschakelen van tutoren in de Tiense basisscholen om opgelopen taal- en leerachterstand weg te werken.  

Een tutor is een vrijwilliger die aan de slag gaat met een groepje kinderen in de klas. “Door gericht op zoek te gaan naar welke leerprocessen nog onvoldoende gekend zijn bij kinderen en deze extra uit te leggen en in te oefenen, zijn we ervan overtuigd dat we de opgelopen leerachterstand kunnen helpen wegwerken,” zegt Ine Tombeur, schepen van mensen en zelf logopediste van opleiding.  “In Vlaanderen wordt in verschillende scholen een tutorenwerking uitgerold, maar in Tienen doen we het onder de regie van de stad en dat is vrij uniek.  Samen met De Huiswerkbrug en Anneleen Van Kelecom, coach bij ‘Talent voor Groei’ rollen we dit proefproject uit.”

De stad Tienen zet een proefproject op. Dat betekent dat van oktober t/m december van start wordt gegaan in vier basisscholen: VIA Sint-Jozef, De Wijsneus, De Luchtballon en GO! ‘t Klein Atheneum. De stad zoekt hiervoor vrijwilligers die als tutor aan de slag willen gaan. 

Wie komt in aanmerking als tutor?

  • Je werkt graag met kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.
  • Je bent minstens 18 jaar en student in het hoger onderwijs. Je ziet hierin heel wat leerkansen en mogelijkheden voor je studies of latere C.V.
  • OF je hebt onderwijservaring (bv. als gepensioneerd leerkracht, logopedist die graag zijn/haar expertise wil inzetten als tutor …). 

Wat verwachten we van jou? 

Je engageert je voor een traject van oktober t/m december ’21. Tijdens deze drie maanden ga je als tutor ongeveer één keer per week gedurende een uurtje aan de slag met een klein groepje van kinderen in een Tiense lagere school. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de school en volgens jouw planning en interesse. 

Wat krijg je van de stad Tienen in ruil? 

  • Een vorming die je helemaal klaarstoomt in het tutorschap.
  • Drie intervisiemomenten om je te ondersteunen.
  • 50 euro onkostenvergoeding voor het volledige traject en de nodige verzekering.

Bij interesse om als tutor aan de slag te gaan, kan je contact opnemen met de dienst jeugd en Huis van het Kind Tienen via kindenjeugd@tienen.be of tel 016 80 45 49. 

Contact