Aangepast plan 't Schip voorgesteld

25
oktober
2022
2022 10 13 't Schip Tienen 3D_10020

De stad Tienen gaat, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, ’t Schip herinrichten en opwaarderen tot een aangename ontmoetingsplek. Hiervoor wordt de Grote Gete als vanouds opengelegd en wordt er een aangename publieke ruimte gecreëerd met terrassen en speelse elementen voor de kinderen. Het ontwerpbureau stelt een aangepast ontwerp voor op maandag 24 oktober '22.

De stad Tienen gaat, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, ’t Schip herinrichten en opwaarderen. “De Grote Gete zal er zoals in vroegere tijden opengelegd worden en opnieuw toegankelijk zijn voor de Tienenaar.”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “De erfgoedwaarde van ‘t Schip zal een belangrijke rol spelen in het uiteindelijke ontwerpplan. De stad wil de voorgeschiedenis van het plein graag terug tastbaar maken en integreren in het ontwerp. Dankzij een ambitieus ontwerpplan waarin leefbaarheid, waterbeleving, vergroening en ontharding van het plein centraal staan, zal ’t Schip in de toekomst een fijne ontmoetingsplek worden.”

(Water)beleving middenin de stad

“In het voorgestelde ontwerpplan worden de toegangswegen tot het plein ingericht als klimaatstraten met o.a. geveltuintjes en gedeeltelijke verharding van de rijbaan.”, duidt schepen van infrastructuur Tom Roovers. “Hierbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van de handelaars en omwonenden.”

Door middel van twee houten bruggen zullen wandelaars en fietsers de waterloop kunnen oversteken. Daarnaast worden er verschillende houten (overhangende) terrassen aangelegd, die door hun vorm verwijzen naar de platboten, en waarop het heerlijk vertoeven zal zijn. Er zal ook ruimte zijn voor waterbeleving met een peutertuin en stapstenen in de lagere zone van het plein.

waterbeleving klimaatstraat

Tweede infomarkt 

Een eerste projectvoorstel werd op dinsdag 17 mei ’22 in Thuys Van Heylessem voorgesteld, zodat omwonenden en geëngageerde Tienenaars hun feedback en ideeën konden geven. Met deze feedback is het ontwerpbureau aan de slag gegaan om tot een definitief ontwerp te komen. Op maandag 24 oktober ’22 werd doorlopend van 18.00 tot 21.00 uur in de cafetaria van zwembad De Blyckaert (Reizigersstraat 81) een aangepast ontwerp voorgesteld en kon men vragen stellen.

Het project kan opgevolgd worden op de website van de stad Tienen via www.tienen.be/tschip.

Contact

Contactpersoon