't Schip wordt fijne ontmoetingsplek

17
mei
2022
Slide5

De stad Tienen gaat, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, ’t Schip herinrichten en opwaarderen tot een aangename ontmoetingsplek. Hiervoor wordt de Grote Gete als vanouds opengelegd en wordt er een aangename publieke ruimte gecreëerd met terrassen en speelse elementen voor de kinderen.

De stad Tienen gaat, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, ’t Schip herinrichten en opwaarderen. “De Grote Gete zal er zoals in vroegere tijden opengelegd worden en opnieuw toegankelijk zijn voor de Tienenaar.”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “De erfgoedwaarde van ‘t Schip zal een belangrijke rol spelen in het uiteindelijke ontwerpplan. De stad wil de voorgeschiedenis van het plein graag terug tastbaar maken en integreren in het ontwerp. Dankzij een ambitieus ontwerpplan waarin leefbaarheid, waterbeleving, vergroening en ontharding van het plein centraal staan, zal ’t Schip in de toekomst een fijne ontmoetingsplek worden.”

“In het voorgestelde ontwerpplan worden de toegangswegen tot het plein ingericht als klimaatstraten met o.a. geveltuintjes en gedeeltelijke verharding van de rijbaan.”, duidt schepen van infrastructuur Tom Roovers. “Hierbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van de handelaars en omwonenden.”

Door middel van twee houten bruggen zullen wandelaars en fietsers de waterloop kunnen oversteken. Daarnaast worden er verschillende houten (overhangende) terrassen aangelegd, die door hun vorm verwijzen naar de platboten, en waarop het heerlijk vertoeven zal zijn. Er zal ook ruimte zijn voor waterbeleving met een peutertuin en stapstenen in de lagere zone van het plein.  

Een eerste projectvoorstel werd op dinsdag 17 mei ’22 in Thuys Van Heylessem voorgesteld, zodat omwonenden en geëngageerde Tienenaars hun feedback en ideeën konden geven. Met deze feedback gaat het ontwerpbureau nu aan de slag om tot een definitief ontwerp te komen. Op dinsdag 14 juni ’22 wordt doorlopend van 16.30 tot 20.00 uur in Thuys van Heylessem vervolgens een aangepast ontwerp voorgesteld.

Het project zal ook te volgen zijn op de website van de stad Tienen via www.tienen.be/tschip.

Contact

Contactpersoon