Token

Voor het gebruik van een aantal beveiligde online diensten aangeboden door de overheid is een authentificatie nodig. Dit kan gebeuren met de elektronische identiteitskaart of met een token. Een token kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken. 

De dienst burgerzaken neemt de verificatie van de identiteit van de burger op zich zodat deze niet persoonlijk naar het registratiekantoor van Fedict in Brussel hoeft te gaan en vraagt aan Fedict om een gebruikersnaam/paswoord en een token te creëren voor de burger.

Voorwaarden

De aanvraag wordt door de dienst burgerzaken doorgezonden aan Fedict die een token naar het privé-adres van de aanvrager stuurt. De user ID (gebruikersnaam) en het paswoord worden aan de dienst burgerzaken bezorgd. Deze dienst verwittigt de aanvrager wanneer dit toegekomen is.

Procedure

Kom langs bij de dienst burgerzaken.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsdocument.

Bedrag

5 euro.

Maak een afspraak

Contact