Toelage voor horecazaken, feestzalen en fitness voor de aankoop van een CO²-meter - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Om de toelage voor de aankoop van een CO2-meter te ontvangen, dient de horeca-uitbater vóór 1 augustus 2021  onderstaand aanvraagformulier volledig in te vullen. De toelage bedraagt 50 % van het gefactureerde aankoopbedrag van de CO2-meter met een maximum van 125 euro. Per handelszaak wordt er een toelage toegekend voor slechts één CO2-meter.

Adresgegevens 1

Gegevens van de verantwoordelijke uitbater:

Adresgegevens 2

Verplicht bij te voegen bewijsstukken:

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.