Toelage voor horecazaken, feestzalen en fitness voor de aankoop van een CO²-meter

Elke uitbater van een horecazaak, feestzaal of fitness gevestigd op het grondgebied van Tienen, kan een toelage ontvangen voor de aankoop van een CO2-meter waarvan de plaatsing verplicht werd gesteld door de federale maatregelen inzake COVID-19.

De toelage bedraagt 50 % van het gefactureerde aankoopbedrag van de CO2-meter met een maximum van 125 euro. Per handelszaak wordt er een toelage toegekend voor slechts één CO2-meter.

Procedure

Om de toelage te ontvangen, dient de horeca-uitbater vóór 1 augustus 2021 een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier, met toevoeging van de factuur van de CO2- meter alsook het rekeningnummer waarop de toelage zal gestort worden. Een bestelbon of offerte komen niet in aanmerking voor de terugbetaling.

Meebrengen

Om de aanvraag te kunnen indienen, neem je best het volgende bij de hand:

  1. Ondernemingsnummer
  2. Factuur CO2-meter
  3. Rekeningnummer

Regelgeving

- Reglement betreffende het betoelagen van horecazaken, feestzalen en fitness voor de aankoop van een CO2-meter.