Toegangskaart containerpark voor niet-particulieren

De toegang tot het DifTar-containerpark van EcoWerf verloopt via de elektronische identiteitskaart. Verenigingen, scholen en bedrijven kunnen als niet-particulier een kaart aanvragen. Deze kaart in onbeperkt geldig.

Procedure

Langskomen bij de dienst leefmilieu in het stadhuis, waar de aanvraag rechtstreeks in het systeem van EcoWerf ingegeven wordt.

Meebrengen

Alle gegevens van het bedrijf, de vereniging of de school en het rijksregisternummer van de aanvrager.

Bedrag

Via Ecowerf ontvang je een eenmalige factuur van 5 euro voor de aanmaak van de kaart.

Contact