Update corona - Beurtelings toegang recyclagepark

3
april
2020

Op dinsdag 7 april ’20 opent het recyclagepark opnieuw de deuren in Tienen. Om een grote toeloop te vermijden en de veiligheid te kunnen waarborgen, heeft de stad Tienen in overleg met EcoWerf beslist om de eerste twee weken beurtelings toegang te organiseren op basis van de nummerplaat.

In navolging van de beslissing van de Vlaamse overheid, gaan alle recyclageparken in Vlaanderen opnieuw open vanaf dinsdag 7 april ’20. Deze heropening gaat gepaard met een resem richtlijnen en veiligheidsvoorschriften die strikt gerespecteerd moeten worden. Omdat de eerste dagen een grote toeloop verwacht wordt, heeft de stad Tienen in overleg met EcoWerf beslist om de toegang t/m zaterdag 18 april ’20 te beperken.

Dagelijks worden beurtelings óf de voertuigen met een even of gepersonaliseerde nummerplaat toegelaten, óf de voertuigen met een oneven nummerplaat. Hierbij is het het laatste cijfer van de nummerplaat dat bepalend is (bv. 1-BIV-407 = oneven, NUB-204 = even, TIENEN33 = gepersonaliseerd). Wanneer afvalstoffen met een aanhangwagen gebracht worden, is het de nummerplaat van het voertuig die beslissend is. Bezoekers die te voet of met de fiets afval aanvoeren, dienen mee aan te schuiven in de wachtrij.

De politie voorziet een digitaal waarschuwingsbord op de hoek van de Bietenweg met deze informatie en controleert de nummerplaten van de aanschuivende voertuigen. Voertuigen die zich op een verkeerd tijdstip aanmelden, krijgen geen toegang tot het recyclagepark en worden teruggestuurd.

Daarnaast gelden ook de volgende richtlijnen:

  • Maximum 15 voertuigen zijn gelijktijdig toegelaten.
  • Hou minimum 1,5 meter afstand tot de parkwachter en de andere bezoekers.
  • Kom alleen. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt. Let wel: parkwachters mogen niet helpen bij het lossen.
  • Geen aanvoer van asbestmaterialen, textiel en herbruikbare goederen.
  • De poort van het recyclagepark gaat 15 minuten voor sluiting dicht.
  • Niets gaat van hand tot hand, betalingen gebeuren enkel met de betaalautomaat.
  • Neem zelf de nodige voorzorgsmaatregelen naar hygiëne toe (bv. handschoenen).
  • Sorteer je afval goed op voorhand. Zo beperk je de tijd die je doorbrengt in het park en voor de wachtenden na jou.
  • Hou rekening met een wachtrij aan de ingang. Blijf in de wagen zitten.
  • Check www.ecowerf voor de meest recente richtlijnen voor je een bezoek aan het recyclagepark plant.

Inbreuken op deze veiligheidsmaatregelen, maar ook op de sorteerregels worden niet getolereerd en kunnen aanleiding geven tot een sanctie.

Toegang recyclagepark