Subsidie ter ondersteuning van handelsinitiatieven

De stad Tienen wil met het ‘subsidiereglement ter ondersteuning van handelsinitiatieven’ samenwerkingen stimuleren tussen lokale ondernemers met het oog op kernversterking, duurzame innovatie en het promoten van Tienen als winkel- en horeca en/of ondernemende stad. De initiatieven hebben een rechtstreekse positieve invloed op handel en horeca en dragen bij aan één of meerdere relevante beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het meerjarenplan van de stad Tienen. Er kunnen aanvragen ingediend worden voor een evenement, een actie of communicatiemiddel dat wordt opgezet ter promotie of ondersteuning van lokale ondernemers in één of meerdere Handelswijken, de Handelskern, het volledige stadscentrum en/of één of meerdere deelgemeenten van Tienen.

Een projectsubsidie kan worden toegekend aan een ‘projectgroep’ (een tijdelijke groepering van minstens vijf handelaars/horeca- uitbaters/dienstverleners (die samen een project met gezamenlijke doelstelling uitwerken), NEWTON (het Netwerk Tiense Ondernemers) en een feitelijke vereniging of vzw waarvan de economische activiteit van de leden uitgeoefend wordt in Tienen. Het subsidiebedrag dat per aanvraag kan verkregen worden, bedraagt 80 % van de geraamde kosten met een maximum van 10.000 euro.

Vul het aanvraagformulier in