Strooidiensten paraat

16
januari
2024
2007_1222_viandra_0003.jpg

Koning Winter is in het land en dat betekent dat de strooidienst van de stad Tienen paraat staat. Bij het strooien wordt er prioriteit gegeven aan de verbindingwegen en straten die als reisweg door het openbaar vervoer gebruikt worden en/of waar scholen gevestigd zijn.


Wachtdienst

Bij vrieskou en sneeuwval worden de straten en pleinen in de stad sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Bij de technische dienst is er altijd een ploeg van wacht om indien nodig uit te rukken. De opdracht om te strooien vertrekt vanuit de politie of de technische dienst.


Verbindingswegen krijgen prioriteit

Bij het strooien wordt er prioriteit gegeven aan gemeentewegen die ook als reisweg door de bussen van De Lijn en TEC gebruikt worden. De andere rondes worden bijna gelijktijdig bediend. Hierbij krijgen de belangrijkste verbindingswegen en de straten waar scholen gevestigd zijn voorrang. Vervolgens worden gekasseide en sterk hellende straten, de omgeving van openbare gebouwen, de stationsparking en de bedrijvenzones aangepakt. Tot slot komen de kleinere straten aan de beurt.

Ook de fietspaden worden ijzelvrij gemaakt d.m.v. een compacte werktuigdrager met een sneeuwschop en pekelmachine die een vloeibare stof bestaande uit water en zout sproeit.

Wat het sneeuwruimen betreft, gaat de nodige aandacht naar wachthuisjes en haltes van de lijnbussen en naar de omgeving van ziekenhuizen en scholen. Zout strooien in straten waar weinig verkeer komt, is niet efficiënt. Strooizout heeft immers een chemische reactie nodig die ontstaat door wrijving.

Bij zwaar noodweer kan de stad beroep doen op de landbouwers. Gewestwegen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de stad. Deze wegen en straten worden gestrooid door een privé-aannemer.

Maak je voetpad vrij

Bij sneeuwval of ijzelvorming ben je volgens het politiereglement zelf verplicht om een doorgang van 1 meter op het voetpad schoon te vegen en maatregelen te nemen tegen gladheid door te strooien met zout, zand, zaagmeel of as. Er mag geen sneeuw of ijs opgehoopt worden op de rijweg. Ijs of sneeuw mag wel afgevoerd worden langs de boordsteen zonder dat je voetgangers de doorgang blokkeert of de afwatering naar de waterslikkers in het gedrang brengt.


Meldpunt winterdienst

Wil je een gevaarlijke situatie melden? Dan kan dit via het centraal meldpunt.

Contact