Stationspark Tienen

Station sporenDe stationsomgeving van Tienen wordt in de loop van de volgende jaren grondig aangepakt. De verschillende betrokken partners zijn het in grote lijnen eens over hoe dit stadsdeel er over pakweg 15 jaar moet uitzien. Het station zal het kloppend hart vormen van deze stadsvernieuwing. Een park langs het spoor verbindt dit stadsdeel met de omliggende wijken. Door de bestaande ruimte efficiënter te benutten, komt er ruimte vrij voor nieuwe woningen, kantoren en toegankelijke groene ruimten.

En masterplan als kader

De opmaak van een 'strategisch masterplan' is de eerste stap om deze ambitie waar te maken. Het strategisch masterplan tekent de hoofdlijnen uit waarbinnen de stationsomgeving de komende jaren kan uitgroeien tot een kwalitatieve omgeving waar bezoekersintensieve functies en stedelijk wonen een plaats krijgen. De partners willen dit doen door het verbeteren van de bereikbaarheid, de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden en de beeldkwaliteit van de stationsomgeving.

In grote lijnen stelt het masterplan volgende ingrepen voor:

Overzicht stationsomgeving

Wandelen, fietsen en parkeren in één park

Alle parkeerplaatsen voor pendelaars worden gebundeld aan de huidige achterkant van het station. Daar komt een parkeergebouw dat plaats biedt voor ongeveer 1.650 wagens. De tussenliggende ruimte wordt ingericht als een park. Verspreid over het terrein komen er bomen en een breed wandel- en fietspad. Zo kan men wandelen en fietsen van de oevers van de Gete tot in het Aardgat. Op lange termijn biedt een gebouw op de kop van de Grijpenlaan ruimte voor bijkomende kantoren.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Een stationsplein met uitstraling

Aan de zijde van de binnenstad wordt de bestaande gebouwen, zoals het stationsgebouw en het postgebouw, nieuw leven in geblazen. Het station zal vernieuwd worden om de reizigers meer comfort te bieden. De fietsenstalling verdwijnt uit het gebouw. Het postgebouw zal ruimte bieden voor kleinere kantoren of openbare functies. Tussen het gebouw van de Post en de sporen verdwijnt de parking. Hier komt ruimte vrij voor een groot nieuw gebouw. Op straatpeil wordt een grote fietsenstalling met 700 plaatsen en fietspunt voorzien.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Een nieuwe voetgangerstunnel voor meer comfort

De bestaande tunnel onder de sporen wordt vervangen door een nieuwe brede tunnel die de ontsluiting naar de perrons verzorgt. Aan de zijde van het spoorpark, komt voor de nieuwe tunnel een gedeeltelijk verlaagd stationsplein met zitbanken en een overdekte fietsenstalling met 200 plaatsen.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Wonen in de tramstraat

De partners zijn het er over eens dat de stelplaats van De Lijn in de Tramstraat niet kan moderniseren en uitbreiden. De Lijn zoekt hiervoor naar een meer geschikte locatie. Als de stelplaats in de toekomst kan herlokaliseren, wordt deze zone een woonzone. Het bestaande spontane bos blijft daarbij zoveel mogelijk behouden als buffer naar de sporen en vormt het meer natuurlijke deel van het spoorpark. De stelplaats en dienstwoning zijn beschermd als monument en krijgen een nieuwe functie.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Een goed gestructureerde handelscluster

De bestaande detailhandelszone langs de Zijdelingsestraat is in de plannen opgenomen. Hier worden verschillende mogelijkheden open gehouden om de bestaande bedrijven te laten groeien. Er wordt gekozen voor één gemeenschappelijke ontsluiting aan de bestaande Grijpenwegstraat. De doorstroming voor bussen in de Zijdelingsestraat wordt zo verbeterd.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Een levendig stationsplein

Het busstation van De Lijn blijft behouden. Omdat alle parkeerplaatsen voor pendelaars naar de andere zijde van het spoor verschuiven, komt hier ruimte vrij voor nieuwe ontwikkeling. Gekozen is om aan de kop van het busstation een nieuw woongebouw te voorzien. Dit past het beste bij de omliggende woningen.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Wonen tussen station en de Gete

De wijk Mulk, tussen het station en de Getevallei, wordt versterkt als woonwijk. Het spoorpark verbindt de verschillende onderdelen van de wijk. Tussen de Mulkstraat en Viaductstraat wordt een nieuwe woonwijk met hoofdzakelijk grondgebonden woningen voorzien. Voorwaarde hiervoor is dat eerst een nieuwe locatie wordt gevonden voor en in overleg met het dierenasiel. De plannen om de Oude Mene open te werken, worden geïntegreerd.

Ontwerpvoorbeeld stationsomgeving

Een efficiënter spoorontwerp

Infrabel – de maatschappij die instaat voor het beheer van de spoorweginfrastructuur – werkt aan een verbetering van het spoor en de perrons. Er komen bredere perrons die met liften toegankelijk worden. De werken worden gespreid over meerdere jaren en vormen een belangrijk onderdeel van de ambitie van de partners om Tienen een modern en toegankelijk station te bieden.

Communicatie

In het kader van de opmaak van het strategisch masterplan vormt communicatie een belangrijk aspect van de procesvorming. Een eerste communicatiemoment vond plaats na het afronden van fase 1 (de ontwikkelingsvisie) in het najaar van 2009. Doel was de bevolking op de hoogte te stellen van de opmaak van het masterplan en de ambities/verwachtingen voor het plan. Bijkomend werden een aantal eerste denkpistes voor de verschillende deelzones afgetoetst.

Net voor de definitieve afronding van het strategisch masterplan, werd een tweede communicatiemoment georganiseerd onder de vorm van een infowandeling. De bewoners konden ter plaatse kennismaken met de concrete ingrepen die in het masterplan zijn opgenomen. 

Op regelmatige basis zal er een nieuwsbrief bij de buurtbewoners verspreid worden.

Partners 

Het project 'Stationspark Tienen' zal tot stand komen dankzij een samenwerking tussen de stad Tienen, de provincie Vlaams-Brabant, NMBS-Holding, het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI) en De Lijn. 

Logo stad Tienen Logo Provincie Vlaams-Brabant Logo FIF-FSI Logo NMBS Holding Logo De Lijn Logo Infrabel Logo Interreg Logo EU