Stad wil voor- en naschoolse kinderopvang uitbesteden

26
juni
2020

Tienen wil een aantrekkelijke stad zijn voor jonge gezinnen. In de beleidsnota is de organisatie van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang dan ook prioriteit. Het stadsbestuur maakt hier werk van door de buitenschoolse kinderopvang uit te besteden via een overheidsopdracht.  

Tienen heeft een achterstand op het vlak van structureel georganiseerde buitenschoolse kinderopvang. Via een overheidsopdracht aan een externe partner en conform het nieuwe decreet, schakelt het stadsbestuur nu twee versnellingen hoger. Ook de Tiense scholen zijn al langer vragende partij voor een door de stad georganiseerde buitenschoolse kinderopvang.

Momenteel zijn er in Tienen 42 erkende opvangplaatsen (in Klimop). Dit cijfer staat in schril contrast met de ca. 3.600 kinderen die in Tienen school lopen in het basisonderwijs. De middelen die door Vlaanderen in buitenschoolse kinderopvang geïnvesteerd worden, zijn ongelijk verdeeld. Sommige steden en gemeenten hebben veel gesubsidieerde plaatsen, andere zoals Tienen hebben er bijna geen. Vandaag de dag komen de subsidies van de buitenschoolse opvang bij de opvanginitiatieven zelf terecht. In de toekomst zullen deze middelen naar het lokaal bestuur overgeheveld worden en krijgt het bestuur de regie over de buitenschoolse opvang.

De werkgroep rond het project ‘Buitenschoolse opvang en de afstemming van buitenschoolse activiteiten’ heeft in overleg met de scholen een voorstel uitgewerkt om op korte termijn opvang te voorzien in de 13 Tiense basisscholen en de realisatie van deze buitenschoolse kinderopvang in de Tiense basisscholen uit te besteden aan een externe partner via een overheidsopdracht. De uitrol hiervan gaat echter niet van vandaag op morgen omdat de stad zich dient te houden aan de wettelijke termijnen. Verwacht wordt ten vroegste in 2021 met de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door de stad van start te kunnen gaan.

Contact