Stad Tienen wil storm als ramp laten erkennen

27
augustus
2020
regenlaarzen.jpg

Op donderdag 13 augustus ’20 werd de stad Tienen getroffen door een uitzonderlijk noodweer met wateroverlast en -schade tot gevolg.  Tientallen straten en woningen op het hele grondgebied van de stad stonden blank. De stad bouwt een dossier op om de storm als ramp te laten erkennen.

Hevige rukwinden en extreme regenval teisterden donderdagavond 13 augustus ’20 uur het centrum van Tienen en de deelgemeenten. Naast de vele ondergelopen straten en ondergelopen kelders bij inwoners, werden ook gebouwen van de stad zoals het stadhuis, zwembad De Blyckaert en de bibliotheek getroffen.

Sinds 1 maart ’07 is in iedere woningverzekering dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt o.m. voor schade aangericht door overstroming en het overlopen of opstuwen van openbare riolen. Inwoners die schade hebben geleden kunnen deze altijd aangeven en aantonen bij hun verzekeraar, aan de hand van foto’s, filmpjes en eventuele offertes voor herstellingswerken.

De stad Tienen bouwt ondertussen een dossier op om de storm die over het grondgebied trok te laten erkennen als ramp bij het Vlaams rampenfonds. Indien de erkenning als ramp gebeurt, kunnen individuele dossiers die niet gedekt worden door de eigen verzekeraar, worden ingediend om een eventuele schadevergoeding aan te vragen.

Sinds 1 januari ‘20 is het landbouwrampenfonds als afzonderlijk fonds afgeschaft. Landbouwers kunnen zich met financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid privaat verzekeren via een brede weersverzekering. Hagel is één van de 6 risico’s die inbegrepen is in deze verzekering. Of de opgelopen schade van een individuele landbouwer al dan niet in aanmerking komt voor een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Het is dus aangewezen dat getroffen landbouwers/fruittelers zo snel mogelijk contact nemen met hun verzekeringsmaatschappij.