Stad kent subsidie toe voor aankoop natuurgebieden

9
december
2020
pagina 16-17 - Winterwandeling_Rozendaalbeekvallei

De stad Tienen kent een subsidie toe aan Natuurpunt voor de aankoop van twee percelen grenzend aan het natuurgebied Rozendaalbeekvallei. Zo kan dit mooie gebied verder groeien als natuurreservaat in onze regio.

Het stadsbestuur wil de natuurgebieden in Tienen zo goed mogelijk beschermen en verleent daarom subsidies aan natuurverenigingen voor de aankoop van gronden, met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurreservaat.

De Rozendaalbeekvallei werd in 2001 opgericht in Vissenaken. In het kader van de ruilverkaveling Vissenaken werd het natuurgebied verder uitgebreid. Vanuit het landschapscentrum de Gors wordt gewerkt aan een verdere ontsluiting van de natuur. In dat kader verleent de stad een subsidie aan Natuurpunt voor de aankoop van twee percelen. Deze subsidie bedraagt 995 euro, 10 % van de aankoopprijs.

Het betreft gronden die potentie hebben als schraal grasland. In deze voedselarme en vochtige graslanden vind je heel wat natuurelementen die zeldzaam zijn en de biodiversiteit vergroten: planten zoals knolboterbloem, pinksterbloem en wilde orchideeën, vlinders, solitaire bijen, paddenstoelen zoals de wasplaten, vogels zoals de geelgors en de ijsvogel en de eikelmuis als ‘koesterzoogdier’. Meerdere rijen knotwilgen vormen een typisch landschapselement.

Contact