Stad investeert verder in wegennetwerk

8
maart
2019

De stad Tienen zet ook dit jaar verder in op de verbetering van het wegennetwerk. Nog dit voorjaar worden er herstellingswerken uitgevoerd op de Oplintersesteenweg en Wulmersumsesteenweg en in de Veeweidestraat, Houtemstraat en Glabbeeksestraat.

Oplintersesteenweg

In de periode van maandag 18 maart t/m donderdag 18 april ‘19 worden de verzakte riooldeksels en de wegverharding vernieuwd en op hoogte gebracht op het fietspad langs beide zijden van de Oplintersesteenweg (gedeelte vanaf de rotonde ter hoogte van de Houtemstraat en de Huiskensstraat). Hiervoor wordt telkens één helft van de rijweg afgesloten voor het verkeer.

Tussen de Huiskensstraat en de rotonde ter hoogte van de Houtemstraat, wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer richting stadscentrum ingevoerd. Het verkeer richting Oplinter wordt omgeleid via de Slachthuisstraat, het Industriepark, de Utsenakenweg en de Huiskensstraat. Het fietsverkeer naar Oplinter kan de fietsroute Rode Kruislaan-Hamelendreef-Halfboomken-Kopstraat-Huiskensstraat gebruiken.

Het busverkeer in de richting van Oplinter zal een omleiding volgen via de Sliksteenvest, Leopoldvest, Slachthuisstraat, Industriepark, Utsenakenweg en Huiskensstraat. Alle haltes langs de omleidingsweg worden bediend en er zal een tijdelijke halte worden geplaatst op de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Huiskensstraat. Het busverkeer richting Tienen blijft de huidige reisweg volgen.

Veeweidestraat-Houtemstraat-Glabbeeksestraat

Van maandag 29 april tot midden juni 2019 worden de beschadigde betonplaten hersteld in de Veeweidestraat, Houtemstraat en Glabbeeksestraat. Het verkeer zal enkel ter hoogte van de werken hinder ondervinden.

Wulmersumsesteenweg

Tot slot volgt het herstel van de beschadigde rijweg in beton en asfalt op de Wulmersumsesteenweg (deel tussen de Oostelijke Ring (R27) en de Bietenweg).

De Wulmersumsesteenweg zal van maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei ’19 volledig afgesloten worden voor het verkeer tussen de Oostelijke Ring (R27) en de Sint-Maurusweg. Er wordt wel een doorgang voor voetgangers en fietsers (fietsen aan de hand) voorzien.

Tijdens het vernieuwen van de asfaltverharding ter hoogte van het kruispunt Wulmersumsesteenweg/Sint-Maurusweg, zal het industrieterrein aan de Sint-Maurusweg bereikbaar zijn voor het autoverkeer (geen vrachtwagens) via een tijdelijke werfweg, parallel met de Oostelijke Ring (inrijden via de Wulmersumsesteenweg). Het terrein verlaten kan enkel via de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steenstraat.

Het openbaar vervoer zal tijdens de werken omrijden via de Oostelijke Ring en de Sint-Truidensesteenweg. De haltes gelegen langs de Wulmersumsesteenweg (gedeelte tussen de Bietenweg en de Aandorenstraat) worden tijdelijk niet bediend.

Voor deze herstellings- en onderhoudswerken werd een bedrag van ongeveer 210.000 euro voorzien. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Hoogmartens Wegenbouw uit Opglabbeek. De timing van de werken is steeds onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De bewoners en aangelanden van de verschillende straten worden door de aannemer op de hoogte gebracht van de precieze timing en mogelijke hinder. De huisvuilophaling door Ecowerf zal geen hinder ondervinden tijdens de werken.

Voor meer informatie over de wijzigingen van het busverkeer, kan men terecht bij De Lijn: tel 070 220 200, www.delijn.be.

Contact