Stad investeert verder in wegennetwerk

8
maart
2019

De stad Tienen zet ook dit jaar verder in op de verbetering van het wegennetwerk. Nog dit voorjaar worden er herstellingswerken uitgevoerd op de Oplintersesteenweg en Wulmersumsesteenweg en in de Veeweidestraat, Houtemstraat en Glabbeeksestraat.

Oplintersesteenweg

In de periode van maandag 18 maart t/m donderdag 18 april ‘19 worden de verzakte riooldeksels en de wegverharding vernieuwd en op hoogte gebracht op het fietspad langs beide zijden van de Oplintersesteenweg (gedeelte vanaf de rotonde ter hoogte van de Houtemstraat en de Huiskensstraat). Hiervoor wordt telkens één helft van de rijweg afgesloten voor het verkeer.

Tussen de Huiskensstraat en de rotonde ter hoogte van de Houtemstraat, wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer richting stadscentrum ingevoerd. Het verkeer richting Oplinter wordt omgeleid via de Slachthuisstraat, het Industriepark, de Utsenakenweg en de Huiskensstraat. Het fietsverkeer naar Oplinter kan de fietsroute Rode Kruislaan-Hamelendreef-Halfboomken-Kopstraat-Huiskensstraat gebruiken.

Het busverkeer in de richting van Oplinter zal een omleiding volgen via de Sliksteenvest, Leopoldvest, Slachthuisstraat, Industriepark, Utsenakenweg en Huiskensstraat. Alle haltes langs de omleidingsweg worden bediend en er zal een tijdelijke halte worden geplaatst op de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Huiskensstraat. Het busverkeer richting Tienen blijft de huidige reisweg volgen.

Veeweidestraat-Houtemstraat-Glabbeeksestraat

Van maandag 29 april tot midden juni 2019 worden de beschadigde betonplaten hersteld in de Veeweidestraat, Houtemstraat en Glabbeeksestraat. Het verkeer zal enkel ter hoogte van de werken hinder ondervinden.

Wulmersumsesteenweg

Tot slot volgt het herstel van de beschadigde rijweg in beton en asfalt op de Wulmersumsesteenweg (deel tussen de Oostelijke Ring (R27) en de Bietenweg).

Tijdens de betonherstellingen

In de periode van maandag 29 april t/m woensdag 8 mei ‘19 zullen er plaatselijke betonherstellingen uitgevoerd worden aan de betonverharding van de rijweg tussen de Oostelijke Ring en het kruispunt Leeuwerikweg/Sint-Maurusweg (kruispunt blijft open). Hiervoor zal deze zone worden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via de Oostelijke Ring, Sint-Truidensesteenweg en Wulmersumsesteenweg (deel tussen de Sint-Truidensesteenweg en de Bietenweg, kant Grimde). Ook het openbaar vervoer volgt tijdens de werken de omleiding Oostelijke Ring – Sint. Truidensesteenweg.  Voor een vlotte doorstroming van het verkeer op de omleidingsroute zal er voor de Wulmersumsesteenweg tussen de Bietenweg en Sint-Truidensesteenweg een parkeerverbod ingevoerd worden.  Als alternatief voor het parkeren kan de Bietenweg gebruikt worden.

De bushaltes gelegen langs de Wulmersumsesteenweg (gedeelte tussen de Bietenweg en de Sint-Truidensesteenweg) worden tijdelijk niet bediend. Voor voetgangers en fietsers(fietsen aan de hand) blijft doorgang mogelijk.

Tijdens de asfaltherstellingen

In de periode van 9 en 10 mei ’19 zal de aansluiting Sint-Maurusweg/Wulmersumsesteenweg voorzien worden van een nieuwe laag asfalt.

Hiervoor zal deze aansluiting afgesloten worden (Leeuwerikweg en containerpark blijven open) en zal er een toegang voorzien worden via een tijdelijke weg waarbij het doodlopende deel van de Sint-Maurusweg (parallel met de Oostelijke Ring) verlengd zal worden tot tegen de Wulmersumsesteenweg.  Deze tijdelijke weg is echter enkel toegankelijk vanuit de Wulmersumsesteenweg (kant Grimde) en niet vanaf de Oostelijke Ring.  Daarnaast zal de tijdelijke weg enkel toegankelijk zijn voor personenwagens en niet voor vrachtwagens. De Sint-Maurusweg verlaten kan enkel via de O.L.-Vrouw-Ten-Steenstraat.

Voor deze herstellings- en onderhoudswerken werd een bedrag van ongeveer 210.000 euro voorzien. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Hoogmartens Wegenbouw uit Opglabbeek. De timing van de werken is steeds onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. De bewoners en aangelanden van de verschillende straten worden door de aannemer op de hoogte gebracht van de precieze timing en mogelijke hinder. De huisvuilophaling door Ecowerf zal geen hinder ondervinden tijdens de werken.

Voor meer informatie over de wijzigingen van het busverkeer, kan men terecht bij De Lijn: tel 070 220 200, www.delijn.be.

Contact