Update corona - Speeltoestellen buurtspeeltuinen open vanaf 21/05

20
mei
2020

Met een zonnig Hemelvaartweekend in het vooruitzicht, stelt de stad Tienen de speeltoestellen op de buurtspeelterreinen onder strikte voorwaarden open. Kinderen buiten laten spelen is voor veel gezinnen, zeker in het stadscentrum, niet evident.

In navolging van de federale maatregelen, maakte ook de stad Tienen bij het afkondigen van de lockdownperiode de speeltoestellen op de speelterreinen onklaar. Nu de maatregelen stap voor stap versoepeld worden, wil de stad deze maatregel herbekijken.

Vanaf donderdag 21 mei ’20 zal er opnieuw gespeeld mogen worden op de speeltoestellen op de buurtspeelterreinen. Enkel Heldenland blijft gesloten. Spelen kan wel enkel onder strikte voorwaarden. Zo moet er een afstand bewaard worden van 1,5 meter tussen kinderen die niet tot hetzelfde gezin behoren en wordt het maximum aantal deelnemers per toestel uitgehangen. Samenscholingen blijven verboden. In samenspraak met de jeugddienst, Arktos en de lokale politie zal de situatie van nabij opgevolgd worden. 

Met deze maatregel wil de stad ademruimte bieden aan gezinnen die thuis niet de nodige ruimte hebben om kinderen te laten buiten spelen.

Een overzicht van de speelterreinen is hier terug te vinden.