Opening tweede speelpunt Huis van het Kind

13
februari
2019

Op vrijdag 15 februari '19 wordt het nieuwe speelpunt van Huis van het Kind Tienen geopend. Dit speelpunt op de woonzorgsite Park Passionisten is een warme speel- en ontmoetingsplek voor kinderen jonger dan drie jaar en hun (groot)ouders.

Iedere Tiense baby of jonge peuter is samen met zijn/haar (groot)ouders welkom in het speelpunt. Ook ouders die een kindje verwachten, kunnen er terecht. In de eerste plaats wil het speelpunt een gezellige speel- en ontmoetingsplek zijn. Iedere vrijdagochtend kan er vrij gespeeld worden. Er wordt koffie, thee, water en een kleine versnapering voorzien.

Zowel voor ouders als kinderen is het positief om elkaar te ontmoeten. Heel wat ouders hebben last van isolement. Het speelpunt wil fungeren als woonkamer voor jonge Tiense gezinnen. Men kan er vreugde maar ook zorgen kwijt, zowel bij een van de medewerkers van Huis van het Kind als bij andere ouders. Ook voor de baby’s en kinderen is het goed om sociaal contact te hebben en om hun leef- en belevingswereld te verruimen. Er is een gevarieerd aanbod aanwezig van geschikt speelgoed. Het bestaande speelpunt in kinderdagverblijf de Hartjes blijft op woensdagvoormiddag geopend.

Op donderdagvoormiddag worden er in de nieuwe locatie begeleide ouder-kindactiviteiten georganiseerd. Denk hierbij aan een knutsel- of bewegingsactiviteit, een wandeling of bezoek aan de bibliotheek. Occasioneel worden er vormingsmomenten aangeboden. Alle activiteiten zijn gratis, inschrijven is niet nodig. Een overzicht van het maandelijkse aanbod vind je op de Facebookpagina van Huis van het Kind Tienen. 

Gust Rector, algemeen directeur Alexianen Zorggroep Tienen, vindt dat de inplanting van een speelpunt in de omgeving van het woonzorgcentrum Passionisten en de sociale woonwijk Park Passionisten past in het concept van ‘de Woonzorgwijk’. “In de woonzorgwijk is er aandacht voor alle bewoners. De Alexianen Zorggroep richt zich vooral op de zorg voor senioren, het Huis van het Kind ondersteunt de jongste bewoners en hun ouders. Het samenbrengen van kinderen en senioren heeft voor beide partijen voordelen: kinderen brengen leven in de brouwerij en de senioren genieten daarvan met volle teugen, de kinderen leren omgaan met ouderen, zorgzaam en zorgend te zijn ...”

Ook schepen van mensen, Ine Tombeur, is blij met dit speelpunt: “Het biedt zoveel kansen aan de jonge kinderen, maar ook aan de ouders. Door hier te komen spelen worden de jonge kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling, terwijl de ouders een sociaal netwerk opbouwen. Iedereen met jonge kinderen kan hier komen spelen en het Huis van het Kind kan hen op alle mogelijke vragen een antwoord bieden of voor verdere toeleiding zorgen.”

De opening van dit tweede Tiense speelpunt kadert binnen de beleidsprioriteit van de stad Tienen om kinderarmoede te bestrijden. De uitbouw ervan werd mogelijk gemaakt door subsidies van het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, in samenwerking met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Je vindt het speelpunt op Aarschotsesteenweg 1 in Tienen. Voor meer informatie kan je terecht bij Dagmar Frenssen, gsm 0492 18 32 37 of dagmar.frenssen@huisvanhetkind.tienen.be