Sociale tewerkstelling op de StadsAkker

14
maart
2019

OCMW Tienen heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Riso Vlaams-Brabant voor de tewerkstelling van personen met een leefloon op de StadsAkker. Op die manier wil het OCMW Tienen hen laten doorstromen naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Om personen, gerechtigd op een leefloon, optimale kansen te geven op een volwaardige re-integratie in onze samenleving, is tewerkstelling een belangrijke ingangspoort. De OCMW-wet voorziet hierin in het kader van een sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker.

Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal andere participanten waaronder WZC Keienhof, de stad Tienen, SVK WoonregT vzw, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, vzw WGC Vierkappes, vzw De Kringwinkel Hageland, Kinderdagverblijf De Hartjes, vzw Blankedale, de Zorggroep Alexianen Tienen, IGO-Leuven, vzw SPIT Tewerkstelling, Champignola, Delta vzw, Total Tankstation Kessel-Lo, Pizza Hut Tienen, Tuinaanleg Laenen, iTek Dormaal, enz.

Het OCMW Tienen heeft nu ook Riso Vlaams-Brabant vzw aan deze lijst toegevoegd door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Riso Vlaams-Brabant heeft zijn maatschappelijke zetel in Kessel-Lo, maar zal de personeelsleden van het OCMW Tienen, aangeworven in het kader van art. 60, §7 van de OCMW-wet, tewerkstellen op de Stadsakker, gelegen aan het Sociaal Huis in Tienen.

“Wij zijn verheugd dat OCMW-cliënten voortaan ook bij Riso Vlaams-Brabant tewerkgesteld kunnen worden in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet, meer bepaald op de StadsAkker", zegt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Ine Tombeur. "Ik vind activering heel belangrijk, dit is dé garantie om uit armoede te geraken. Je verwerft niet alleen een inkomen, maar het zorgt voor een vaste dagindeling, je bouwt een sociaal netwerk op en krijgt een positiever zelfbeeld. De StadsAkker is ook verbinden met verschillende burgerinitiatieven, dus veel mogelijkheden voor een goede integratie in onze maatschappij.”