Sociaal telefoontarief

De maatregel bestaat uit een korting op de installatiekosten (aansluiting op het netwerk), op het abonnementsgeld (op 1 internetabonnement, vaste lijn of gsm-abonnement), op de totale som van de gesprekskosten.

Voorwaarden

 • Personen van 65 jaar of ouder; 
 • Personen van 18 jaar of ouder met een handicap van minstens 66 %, die door hun handicap:
  • niet in staat zijn om meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon door uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (vermindering van het verdienvermogen);
  • of een verminderde zelfredzaamheid hebben (ten minste 9 punten);
 • Personen die gehoorproblemen hebben;
 • Personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd;
 • Militaire oorlogsblinden.

Procedure

Personen die nog niet beschikken over een document waaruit de erkenning van hun handicap blijkt, kunnen via de dienst sociale zaken (of de mutualiteit) een attest aanvragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap. Deze instantie zal nagaan of de persoon:

 • door te werken slechts een derde of minder kan verdienen van wat een gezonde persoon door uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (vermindering van het verdienvermogen);
 • een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten heeft.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) kent vervolgens het sociaal telefoontarief toe aan de personen die aan de voorwaarden voldoen. Die personen moeten hun aanvraag indienen bij de operator van hun keuze.

Meebrengen

Identiteitskaart.