Sociaal tarief gas en elektriciteit

De sociale maximumprijs biedt, op het moment van de bepaling, het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas.

Via www.sociaaltarief.economie.fgov.be kunt u zelf nagaan of het sociaal tarief automatisch wordt toegekend, voor welk contract en voor hoe lang.

Voorwaarden

Personen die genieten van:

  • een tegemoetkoming aan personen met een handicap op basis van minstens 65% arbeidsongeschiktheid (oude wetgeving);
  • een tegemoetkoming voor hulp van derde in het kader van de wetgeving tegemoetkomingen aan personen met een handicap (oude wetgeving);
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een integratietegemoetkoming (elke categorie);
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (elke categorie);
  • de kinderen die getroffen zijn door een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66%.

Procedure

Indien een persoon behoort tot één van bovenvermelde categorieën geeft de Directie-generaal de informatie door aan de energieleveranciers. In de meeste gevallen zal het sociaal tarief automatisch toegekend worden via een elektronische uitwisseling van gegevens. Kan dat niet automatisch dan zal de Directie-generaal een papieren attest opmaken.