Schooljaar 2021-2022: tussenkomst in schoolkosten

25
augustus
2021
school-kinderen-studie-leerjaar
September is traditioneel een dure maand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Ook dit jaar kan het OCMW, na een sociaal onderzoek, tussenkomen in de schoolkosten.
 
“Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Ook tijdens het schooljaar kunnen schoolfacturen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. We weten dat het consumptiebudget voor verschillende gezinnen door de coronacrisis gekrompen is. Daarom kunnen ouders die moeilijkheden hebben om schoolrekeningen te betalen, bij het OCMW van Tienen een tussenkomst aanvragen”, stelt Ine Tombeur.
 
Afhankelijk of het gaat om kleuter-, lager, secundair of hoger onderwijs kan een tussenkomst worden verleend na sociaal onderzoek en goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
 
Indien ouders vragen hebben bij de toekenning van de school- en/of studietoelagen of zij wensen een tussenkomst in schoolfacturen via het OCMW van Tienen, dan kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken via mevrouw Elise Volders op het nummer 016 80 11 31 en mevrouw Katrien Vandevelde op het nummer 016 80 11 22. Ouders kunnen ook steeds terecht op school voor vragen rond school- en/of studietoelagen en schoolrekeningen.
Op het einde van vorig schooljaar en bij aanvang het nieuwe worden, in samenwerking met het Lokaal Overleg Platform Onderwijs (LOP) Tienen, het Huis van het Kind en via de brugfiguur, flyers verspreid in alle Tiense scholen.