Update corona - Schakelzorgcentrum opgestart

3
april
2020

Vanmiddag gaf de Vlaamse regering groen licht voor de effectieve opstart van het schakelzorgcentrum in Tienen. In dit centrum kunnen COVID-19 patiënten terecht wanneer ze na een opname in het ziekenhuis voldoende hersteld zijn, maar om diverse redenen nog niet naar huis kunnen. Op die manier kan het RZ Tienen zijn capaciteit optimaal blijven benutten.

Wanneer de toestroom van patiënten met het coronavirus in de ziekenhuizen oploopt, zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen worden in schakelzorgcentra. Het doelpubliek voor dergelijk centrum zijn COVID-19-patiënten die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar om diverse redenen nog niet naar huis kunnen (bv. als de zorg thuis niet gegarandeerd kan worden). Ook vanuit de triageposten van de huisartsen en in heel precaire situaties vanuit de thuissituatie zelf, kunnen mensen naar de schakelopvang gestuurd worden. Dit enkel na medische check via de spoeddienst van het ziekenhuis en in afwachting van een ziekenhuisopname of een terugkeer naar huis.

In Tienen neemt de Zorggroep Alexianen Tienen de infrastructuur en de coördinatie van het schakelzorgcentrum voor haar rekening i.s.m. het RZ Tienen. Het centrum heeft een capaciteit van 20 bedden. Bij De Villa in Landen worden er nog eens 10 extra bedden voorzien voor gewone patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus.

Vanmiddag kreeg de stad Tienen groen licht van de Vlaamse regering voor de effectieve opstart van het schakelzorgcentrum. Het centrum zal vooral fungeren als buffer voor bewoners van de woonzorgcentra die besmet raakten met COVID-19. Op die manier worden de woonzorgcentra extra ondersteund en kan het ziekenhuis zijn capaciteit optimaal blijven benutten.