Campagne 'Samen voor een proper Tienen'

11
juni
2021
netheid (23)

Een nette stad is één van de beleidsdomeinen waarop de stad Tienen stevig wil inzetten. Daarom wordt vandaag de sensibiliseringscampagne ‘Samen voor een proper Tienen’ gelanceerd. Deze campagne zal de komende weken zichtbaar zijn in het straatbeeld en is één van de vele initiatieven die de stad in dit kader neemt.

Deze week lanceert de stad een sensibiliseringscampagne rond netheid in de stad. Met positieve boodschappen in het straatbeeld wordt iedereen opgeroepen én bedankt om Tienen mee proper te houden. De campagne legt de focus op vier pijnpunten: sigarettenpeuken, sluikstort, hondenpoep en misbruikte vuilbakken. Al naargelang de boodschap worden er o.m. spandoeken, stoepborden, stickers op de vuilbakken, beachvlaggen, grondsjablonen en bierkaartjes ingezet, waardoor de campagne op diverse manieren zichtbaar in het straatbeeld zal zijn.

De stad neemt ook deel aan het coachingtraject van Mooimakers. “I.s.m. De Lijn hebben we een proefproject uitgerold aan het busstation van Tienen. We meten er of de plaatsing van peukenpalen voor een vermindering van het aantal achtergelaten peuken zorgt”, licht schepen van duurzaamheid Paul De Cort toe. “Deze maand wordt het project afgerond en zijn de resultaten bekend. Binnen het coachingtraject werden ook alle 348 afvalbakjes in de stad geïnventariseerd. In het centrum van de stad worden deze 3 tot 5 keer per week geledigd. Op de Vesten en in de deelgemeenten, woonwijken en andere straten is dit 1 keer per week. Vuilnisbakjes die bij 1 op 2 metingen overvol zitten en waar telkens opnieuw sluikstort aangetroffen wordt, worden als problematisch beschouwd. Met dit misbruik willen we komaf maken. Wanneer na het aanbrengen van een communicatieboodschap geen verbetering optreedt, wordt de vuilbak verwijderd.”

Ook in de omgeving van glasbollen is sluikstort een probleem dat regelmatig opduikt. “In Tienen zijn de glasbollen op de parking van de Carrefour op de Albertvest een gekende ‘hotspot’. Het inzetten van mobiele camera’s, het weghalen van de textielcontainer en het dichter bij elkaar plaatsen van de glasbollen zorgde gedeeltelijk voor soelaas. Om het probleem structureel aan te pakken, zal de stad, met financiële steun van OVAM en in het kader van het coachingtraject ‘Mooimakers’, de glasbollen tegen het najaar vervangen door zes ondergrondse containers”, aldus schepen De Cort.

Naast sensibilisering en preventie, is ook handhaving een belangrijke pijler in het netheidsbeleid. De mobiele ploeg van het team openbare reiniging heeft zijn handen vol om dagelijks alle meldingen van zwerfvuil - in 2020 waren dat er 2.065 – op te volgen. Bevoegde vaststellers van de stad en lokale politie proberen hierbij zoveel mogelijk daders van sluikstort te identificeren. In 2020 werden er 107 dossiers opgestart in het kader van het belastingreglement op het verwijderen van afvalstoffen, waarbij de opruimingskosten verhaald werden op de vervuiler. In 59 van de 107 dossiers werd de identiteit achterhaald op basis van camerabeelden. Sinds oktober is het GAS-reglement van kracht en worden de opruimingskosten gecombineerd met GAS-boetes. Overtreders mogen zich aan een flinke rekening verwachten.

Contact