Roze zak zachte plastics

Om zachte plastics te sorteren zijn roze zakken met het logo van EcoWerf ter beschikking. Deze zakken worden enkel aanvaard in het containerpark.

Voorwaarden

  • Verschillende fracties van 100 % zuivere folies, zakken, potjes ...: folies, draagtassen, zakjes, blisters, kuipjes en vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, klein speelgoed, harde plastic met volume < 10 l (emmer).
  • De zachte plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen die geen plastic zijn.
  • De zachte plastics moeten aangeboden worden in een door EcoWerf via de stad ter beschikking gesteld recipiënt (roze zak).
  • De zak moet zorgvuldig gesloten worden.
  • De zak mag noch scheuren, barsten (tenzij zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen.
  • Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 kg.

Procedure

De roze zakken zijn te koop:

  • aan het onthaal in het stadhuis;
  • in de Streekshop;
  • in een aantal warenhuizen en winkels in Tienen: Brico Tienen, Carrefour, Carrefour Market - Mestdagh, Colruyt, Delhaize Darcq - Boterbloem, Delhaize Kumtich, Smatch en Carrefour Express.

Bedrag

Rol met 10 zakken van 60 liter: 2,50 euro.

Regelgeving

Contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: zachte plastics (roze zak).
Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen).

Contact