Resultaten Gemeente-Stadsmonitor

23
juni
2021
enquete

Hoe tevreden zijn de inwoners over de netheid van straten en voetpaden? Wat vinden ze over de verkeersveiligheid? Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Wat vinden ze over hun bestuur? Hoe verplaatsen ze zich? Hoeveel ondernemingen zijn er bijgekomen het afgelopen jaar? Op deze en andere vragen biedt de 'Gemeente-Stadsmonitor' een antwoord.

Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar van 2020 deel aan de burgerbevraging 'Gemeente-Stadsmonitor'. Ze gaven hun mening over allerlei thema’s die spelen op lokaal niveau: van woonomgeving via mobiliteit naar samenleven, klimaat en cultuur. Deze grootschalige bevraging levert een uniek beeld op over wat de inwoners belangrijk vinden.

Ook Tienenaars vulden deze enquête in. Uit de resultaten blijkt dat 68 % van de Tienenaars tevreden is met zijn buurt, 67 % geeft aan dat ze voldoende groen in hun buurt hebben en 84 % van de Tienenaars zegt dat ze gelukkig zijn. Echter legt de enquête ook enkele pijnpunten bloot. Zo heeft slechts 19 % vertrouwen in het stadsbestuur en voelt 15 % zich onveilig in Tienen. De stadsdiensten werken hard aan de verschillende pijnpunten en hopen het tij te keren. Enkel samen kunnen we zorgen voor een beter Tienen.

Een samenvatting van het rapport kan je hier vinden.