Rentetoelage

Een rentetoelage is een toelage die verleend wordt om tijdelijk inkomensverlies op te vangen tengevolge van het uitvoeren van openbare werken. De Vlaamse overheid komt in dit geval voor 80 of 100 % tussen in de rentelast van het overbruggingskrediet of een bestaande beroepslening.

Voorwaarden

Handelaars en bedrijven die zich op de Vesten bevinden, kunnen deze toelage gedurende de volledige duurtijd van de werken aanvragen. De toelage bedraagt in dit geval 100 % van de aanvaardbare intresten.

Handelaars en bedrijven die in het centrum van de stad gevestigd zijn, kunnen deze toelage gedurende 1 jaar aanvragen. In dit geval wordt 80 % van de aanvaardbare interesten terugbetaald.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een rentetoelage dient ingediend te worden bij het Vlaams Agentschap Ondernemen dat op zijn beurt aan de dienst integrale veiligheid van de stad  een hinderattest vraagt. Aanvragen kunnen tot zes maanden na het beëindigen van de werken ingediend worden.

Bedrag

Voor handelaars en bedrijven die zich op de Vesten bevinden, bedraagt de toelage 100 % van de aanvaardbare intresten.

Voor handelaars en bedrijven die in het centrum van de stad gevestigd zijn, wordt 80 % van de aanvaardbare interesten terugbetaald.

Contact