Preventieve fietscontroles

De lokale politie voert, i.s.m. de gemeenschapswachten, preventieve controles uit op de fietsuitrusting van leerlingen in de secundaire scholen. Deze controles worden gevolgd door een controle op de weg door de politie waarbij niet alleen de uitrusting van de fiets, maar ook het weggedrag van fietsers en voetgangers in de schoolomgeving worden gecontroleerd.

Het niet volgen van een trottoir en/of verplicht fietspad, het rijden zonder handen aan het stuur, als fietser zich laten voorttrekken door een bromfiets en de verkeerslichten negeren, zijn voorbeelden waarbij opgetreden wordt. Minderjarige overtreders tussen 12 en 16 jaar krijgen een ‘jongerenproces-verbaal’ en worden opgeroepen voor een verkeersles. Bedoeling is de jongeren te confronteren met de risico’s van hun gedrag. Wie zonder gegronde reden niet opdaagt voor de les, wordt verder opgevolgd door het jeugdparket van Leuven.

Bedrag

Gratis.

Contact