Premie voor erfgoedversterkende werken

De stad Tienen onderzoekt de mogelijkheid om een premie uit te keren met als doel het waardevol bouwkundig erfgoed te behouden en te versterken. Met de toelage wil de gemeente Tienen ondersteuning bieden bij bepaalde werken aan bouwkundig erfgoed die vanwege voorschriften in de erfgoedverordening een financiële meerkost kan betekenen voor de bouwheer. Erfgoedversterkende werken zijn werken gericht op behoud en herwaardering van de erfgoedwaarden.

Deze ondersteunende premie zorgt ervoor dat eigenaars ook zorg kunnen dragen voor kleine elementen aan de gebouwen zoals de verdeling van het schrijnwerk, de kroonlijst, het hekwerk, enz. Dit zorgt ervoor dat het waardevol erfgoed zijn eigenheid en herkenbaarheid kan behouden. Vervangingen kunnen zo gebeuren naar inpassend historisch model (geen trespa-bakgoten op classicistische gebouwen; of pvc vensters zonder verdeling in art deco gebouwen, …). Verwaarloosde onderdelen zullen zo ook sneller vervangen worden wat bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

In een eerste ontwerp wil de stad een premie van 20 % van de aanvaarde kosten invoeren (excl. BTW) voor erfgoedversterkende werken met een maximaal van 4.000 euro.

Een eerste ontwerp van premiereglement werd principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen (besluit 07/03/2023).

Lees hier het eerste ontwerp van het premiereglement.

Het ontwerp zal in de komende maanden nog verder onderzocht en aangepast worden. Uiteindelijk moet het reglement door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Als je wil weten of je gebouw op de lokale lijst van het waardevol erfgoed staat, kan je dit opzoeken in de lijsten van waardevol bouwkundig erfgoed in de stad.

 

Zit je nog met vragen? Raadpleeg de FAQ van erfgoed.

Contact