Positief advies met strikte voorwaarden voor handelszone Leuvenselaan

5
februari
2020

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Tienen heeft een gunstig advies met strikte voorwaarden afgeleverd voor de ontwikkeling van een handelszone aan de Leuvenselaan. Zo mag er in deze zone enkel grootschalige kleinhandel met een minimum oppervlakte van 1.000 m² komen en mag de zone geen verkeersinfarct creëren.   

In het kader van de herziening van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), informeerde de provincie Vlaams-Brabant bij het stadsbestuur van Tienen naar het standpunt met betrekking tot de ontwikkeling van een retailzone op de Nelissensite aan de Leuvenselaan in Tienen. Het schepencollege heeft in zijn advies te kennen gegeven dat ontwikkeling van deze handelssite mogelijk is, mits strikte voorwaarden. Zo mag de ontwikkeling van de site niet leiden tot een verkeersinfarct op de Leuvenselaan. De invulling van de zone moet de bestaande detailhandel in het stadscentrum versterken en mag deze niet nadelig beïnvloeden.

“Als stadsbestuur willen we inzetten op een sterk en aangenaam handelscentrum”, verduidelijkt schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux. “De afbakening van de handelskern is een eerste stap om dit te realiseren. Om de detailhandel in het centrum niet te verstoren, wordt er gekozen voor een eventuele herlokalisatie van bestaande baanwinkels die buiten het stadscentrum gevestigd zijn. We zullen niet toestaan dat op de site nieuwe vestigingen van handelsketens worden aangetrokken die al aanwezig zijn in het stadscentrum.”

“De site mag maximum 25.000 m² groot zijn”, gaat Bram Delvaux verder. “Qua invulling wordt er gekozen voor grootschalige kleinhandel met een minimum van 1.000 m² per vestiging: één handelsvestiging bestemd voor de verkoop van voeding (max. 2.500 m²) en maximaal 4 winkels bestemd voor de verkoop van goederen voor persoonsuitrusting zoals kleding of schoenen (totaal 4.000 m²). Het is belangrijk te weten dat binnen deze laatste categorie een herlokalisatie enkel kan wegens een ongunstige ligging buiten het stadscentrum. Er is ook ruimte voorzien voor de verkoop van planten, bloemen, e.d., en voor een fastfoodrestaurant of binnenspeeltuin.”

Om deze voorwaarden af te dwingen, zal er, bovenop de af te leveren vergunningen, ook een contract met schadevergoedingsclausules worden afgesloten met de ontwikkelaar van de handelssite. Op die manier heeft de stad naast het stedenbouwkundige handhavingssysteem een extra instrument in handen om op te treden indien de opgelegde voorwaarden niet zouden gerespecteerd worden.