Stad Tienen stimuleert pop-up stores

15
december
2020
winkelbordje

De stad Tienen wil de vestiging van pop-up stores op haar grondgebied stimuleren om leegstand tegen te gaan. Daarom wordt een aanpassing aan de belastingreglementen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes, handelspanden en andere gebouwen voorgelegd aan de gemeenteraad. Eigenaars van dergelijke panden krijgen gedurende één jaar een vrijstelling wanneer ze een huur van korte duur toestaan.

De stad Tienen int reeds een heffing op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, handelspanden en woningen. Het doel van deze belasting is zoveel mogelijk de leegstand en/of verwaarlozing van dergelijke panden binnen, maar ook buiten de handelskern te voorkomen en te bestrijden. De stad wil de reglementen nu ook aangrijpen om jonge ondernemers meer kansen te geven in Tienen.

Vanaf 2021 wil de stad een vrijstelling van één jaar verlenen aan eigenaars van leegstaande bedrijfsruimtes, handelspanden en andere gebouwen wanneer zij een huur van korte duur toestaan. “Met deze vrijstelling willen we de vestiging van pop-up stores stimuleren”, legt schepen van financiën Bram Delvaux uit. “Pop-up stores zorgen voor een win-winsituatie: ze verbeteren de beeldkwaliteit van leegstaande bedrijfsruimtes en handelspanden of buurten met veel leegstand en voorkomen verloedering en vandalisme. In commerciële centra vergroten ze het aanbod en trekken ze extra bezoekers aan. Bovendien bieden ze ondernemers de kans om zonder al teveel risico’s uit te proberen of een winkel (op een bepaalde locatie) überhaupt kans van slagen heeft.”

Op donderdag 17 december ’20 worden de reglementen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Tienen.

Contact