Paardenprocessie Hakendover erkend als immaterieel erfgoed

4
juli
2022
Paardenprocessie (27)_bewerkt

Meer dan een jaar geleden startte het Processiecomité van Hakendover in samenwerking met de stad Tienen een traject op voor de opname van de Paardenprocessie in de Vlaamse inventaris voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De aanvraag is goedgekeurd waardoor de Paardenprocessie van Hakendover nu een plaats heeft gekregen op deze lijst.

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgeven aan toekomstige generaties. Het zit in hoe we spelen en verhalen vertellen, in eetcultuur of dans en muziek, feesten en rituelen, in kweek- en landbouwtechnieken en in de vaardigheden van de vaklui. Immaterieel erfgoed is van iedereen en van alle tijden. En naarmate de tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed ook mee. 

Om dit erfgoed in kaart te brengen en het samen met de betrokken erfgoedgemeenschappen een verdere toekomst te geven – wat men ook wel ‘borgen’ noemt – startte de Vlaamse overheid de Vlaamse inventaris voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed op. In maart 2021 startten het Processiecomité van Hakendover en de stad Tienen een traject op om de Paardenprocessie te laten opnemen in deze inventaris. Dankzij de professionele begeleiding door experten van PARCUM, het Centrum Agrarische Geschiedenis en Histories vzw zijn ze er samen in geslaagd een kwaliteitsvol dossier in te dienen dat geleid heeft tot deze erkenning.

“De processie vindt haar oorsprong in de 7de-eeuwe ontstaanslegende van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker. Jaarlijks zakken op Paasmaandag meer dan 20.000 pelgrims en toeschouwers af naar Hakendover. Daarmee is het de derde grootste processie van het land”, zegt schepen van vrije tijd Wim Bergé. “Dit is een belangrijke erkenning van het belang van Paardenprocessie als Vlaams erfgoed en een bijkomende stap in het verder garanderen van de toekomst van deze Tiense traditie.”

“We zijn bijzonder trots en fier en vinden het erg mooi dat er veel oog is voor dynamiek en de toekomst”, vertelt voorzitter van het processiecomité Hakendover Johan Dewolfs. “Er zijn veel groepen betrokken in de context van een klein dorp en ook de groep die de processie organiseert is verruimd. Voor vele dorpsgenoten is de Paardenprocessie het hoogtepunt van het jaar. Velen dragen hun steentje bij om elk jaar opnieuw van de Paardenprocessie een onvergetelijke dag te maken. Deze erkenning is voor iedereen die deze traditie mogelijk maakt.”