Corona - Organisatie van evenementen

HAPDe organisatie van evenementen is alvast verboden tot 1 april '21. Evenementenaanvragen voor na 1 april '21 worden niet behandeld omwille van de onzekere situatie en in afwachting van versoepelingsmaatregelen van de federale overheid.

Voor activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar hanteert de stad het ministerieel besluit zonder extra verstrengingen.

Dit betekent dat:

  • activiteiten in georganiseerd verband, zonder overnachting, mogen georganiseerd worden in groepen van max. 10 personen, begeleiders niet meegerekend;
  • deze groepen moeten steeds dezelfde zijn en verschillende groepen mogen niet samengebracht worden;
  • voor kinderen t/m 12 jaar worden deze activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, worden de ruimtes verlucht;
  • voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd;
  • elk kind of elke jongere mag slechts één hobby in groepsverband uitoefenen;
  • vakantiekampen t/m 12 jaar kunnen in de krokusvakantie plaatsvinden in groepen van max. 25 kinderen.   

Op www.info-coronavirus.be kan je telkens de meest recente federale en Vlaamse maatregelen en de bijhorende protocols per sector raadplegen.