Corona - Organisatie van evenementen

HAPWie toelating voor een evenement wil aanvragen, dient eerst een Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen via www.covideventriskmodel.be. Op basis van de ingevulde gegevens, krijg je een groen of rood label. Het schepencollege heeft beslist dat organisatoren die een rood label krijgen, geen evenementenaanvraag kunnen indienen. Indien men dit toch doet, worden deze aanvragen niet verder behandeld.

Wanneer je een groen label krijgt, wil dit zeggen dat je bij je aanvraag aangekruist hebt dat je als organisator over de nodige veiligheidsplannen beschikken. Deze veiligheidsplannen zijn officieel verplicht (je moet ze te allen tijde kunnen voorleggen) en moeten in het evenementenloket opgeladen worden. We verwijzen naar de sjablonen die hiervoor worden aangereikt.

 

Voor evenementaanvragen tijdens de zomervakantie (juli en augustus) dien je te rekenen op een doorlooptijd van drie weken.