Orgaandonatie

Volgens de  Belgische wetgeving op orgaantransplantatie is elke Belg die tijdens zijn leven hiertegen geen verzet heeft aangetekend, een potentiële orgaandonor. Verzet aantekenen of zich expliciet donor stellen, kan bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Organen kunnen worden weggenomen bij iedere overledene die in België woont op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig.

Procedure

Je kan een verklaring indienen door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen en af te geven bij de dienst burgerzaken van je gemeente.

In de verklaring kan je:

  • uitdrukkelijk verklaren je donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking);
  • deze verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen;
  • je verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels;
  • de verklaring van verzet herroepen.

Meebrengen

De dienst  burgerzaken registreert je verklaring of herroeping in de bevolkingsregisters. Je krijgt  hiervan een ontvangstbewijs. De dienst burgerzaken stuurt je verklaring naar de FOD Volksgezondheid. Je kunt je beslissing op elk moment hierzien.

Bedrag

Gratis.

Maak een afspraak

Contact