Opstart buurtpreventienetwerk handelaars

26
januari
2023
buurtpreventienetwerk

Recent organiseerden de stad Tienen en PZ Getevallei een infomoment voor het opstarten van een buurtpreventienetwerk voor handelaars. Handelaars die wensen toe te treden aan het netwerk als coördinator of als lid kunnen hun gegevens overmaken aan de dienst integrale veiligheid.

Op dinsdag 24 januari ’23 woonden enkele tientallen handelaars uit het Tiense handelscentrum een infomoment bij rond het opstarten van een buurtpreventienetwerk voor handelaars. De voorbije week werd het handelscentrum immers zwaar geviseerd door inbrekers. Dit infomoment was een organisatie van stad Tienen en PZ Getevallei. 

Tijdens dit infomoment werd een korte toelichting gegeven over de werking van dergelijk buurtpreventienetwerk en werd een oproep gedaan naar een kandidaat-coördinator en leden. De bij het netwerk aangesloten handelaars gaan bij feiten van inbraak of winkelcriminaliteit in eerste instantie de politie contacteren, om pas daarna elkaar te informeren/alarmeren in een aparte WhatsApp-groep. Ook de lokale politie maakt deel uit van het netwerk. Handelaars die wensen toe te treden als coördinator of lid kunnen hun gegevens overmaken via integraleveiligheid@tienen.be. Geïnteresseerden kunnen de presentatie van het infomoment terugvinden op www.tienen.be/buurtpreventienetwerken.

Burgers die interesse tonen in een buurtpreventienetwerk kunnen aansluiten bij de 9 netwerken die reeds actief zijn op het grondgebied Tienen. Meer info hierover vind je op www.tienen.be/buurtpreventienetwerken. Deze netwerken situeren zich vooral in de deelgemeenten. Geïnteresseerden die hun schouders willen zetten onder de opstart van een buurtpreventienetwerk kunnen contact opnemen via integraleveiligheid@tienen.be.