Opmaak masterplan 'Het Hof van Kabbeek' van start

29
juli
2022
Hof van Kabbeek (2)

De stad Tienen heeft i.s.m. het Team Vlaamse Bouwmeester een ontwerper aangeduid voor de opmaak van het masterplan ‘Het Hof van Kabbeek’. Dit plan betreft de site van het huidige ziekenhuis in de binnenstad van Tienen. Op termijn zal dit terrein vrijkomen en nieuwe opportuniteiten bieden voor herontwikkeling.

De site waarop het regionaal ziekenhuis in Tienen gevestigd is, is gelegen in de stadskern van Tienen, tussen de Oude Vestenstraat, de Kliniekstraat, de Leuvensestraat, de Oude Leuvensestraat en de Gilainstraat, in het historische ‘’t Hof van Cabbeeck’. Het ziekenhuis zal op termijn de site verlaten, waardoor de terreinen vrijkomen voor herontwikkeling. 

“Door de strategische ligging in het stadshart, de omvang van de site en de aanwezigheid van waardevol erfgoed, vormt de herontwikkeling van deze zone één van de belangrijkste binnenstedelijke uitdagingen voor de komende jaren”, licht burgemeester Katrien Partyka toe. “De herbestemming van de site is een unieke kans om in het centrum vorm te geven aan een verkeersluwe, groene en klimaatrobuuste omgeving. Dit met respect voor het historisch erfgoed. We willen er een mix van functies realiseren, die een meerwaarde bieden voor de binnenstad.”

Om deze ambitie waar te maken, werd beslist om samen te werken met het Team Vlaamse Bouwmeester (TVB) om via de procedure van een open oproep, gevolgd door een mededingingsprocedure met onderhandeling, te komen tot de opmaak van een masterplan ‘Het Hof van Kabbeek’. De open oproep is een procedure voor publieke opdrachtgevers om ontwerpers te selecteren op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur. De overheidsprojecten waarvoor een ontwerper gezocht wordt, worden twee keer per jaar gegroepeerd en Europees gepubliceerd. Het is een unieke en vernieuwende manier van selecteren en onderhandelen. De opmaak van een projectdefinitie, waarmee vervolgens niet één, maar verschillende ontwerpteams aan de slag gaan, hun reflectie op de opdracht en de daaropvolgende discussie, helpen de stad om een gewogen keuze te maken voor de ontwerper die uiteindelijk haar voorkeur wegdraagt.

“De stad Tienen nam deel aan de open oproep die gepubliceerd werd in juni 2021”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Bram Delvaux. “In november 2021 werden er drie ontwerpteams aangesteld, die aan de hand van de opgestelde projectdefinitie in april van dit jaar een offerte ingediend hebben bij de Vlaamse Bouwmeester. Na ruim beraad oordeelde de gunningscommissie dat de Tijdelijke Vereniging Atelier Horizon, VELD de beste score heeft behaald op de gunningcriteria. Het college heeft dit advies gevolgd en keurde deze week de overeenkomst met het ontwerpbureau goed. Na de wettelijk voorziene standstill periode van veertien dagen zitten we eind augustus met het bureau aan tafel om de verdere timing, de procedure en het overleg met de eigenaars en buurtbewoners te plannen. Zo kan de opmaak van het masterplan, de bijhorende financieel-economische haalbaarheidsstudie en het RUP (voorwaardelijk gedeelte van het ruimtelijk uitvoeringsplan) in september van start gaan.”

Contact