Afwerking werken Oplintersepoort

2
december
2018

Op 23 november '18 vond aan de Oplintersepoort een spannend moment plaats: een onderaannemer verplaatste met behulp van een gigantische kraan het oorlogsmonument ‘Slag van Sint-Margriete-Houtem’. De komende maanden werkt de aannemer de rijweg en het nieuwe plein af.

Het asfalteren en de aanleg van klinkers is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Er wordt week per week bekeken welke werken er kunnen uitgevoerd worden om de vernieuwing van de Oplintersepoort binnen het voorjaar van 2019 te beëindigen. De komende maanden blijft de Oplintersesteenweg nog afgesloten voor het verkeer ter hoogte van de Vianderstraat.  

Aanleg klinkers

Nu het monument is verplaatst, kan de aannemer starten met de afwerking van het plein. Dit wordt bijna volledig met kasseien aangelegd, een arbeidsintensieve job die volledig handmatig gebeurt en dus tijd vraagt. Ook de aanleg van klinkers is afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo mogen er geen kasseien aangelegd worden wanneer het regent of de temperatuur binnen 24 uur onder 5°C zou zakken. Daarom wordt er week per week bekeken wat kan uitgevoerd worden. Uiteraard worden de werken die minder weersgevoelig zijn verdergezet, zoals de aanleg van de onderlagen in asfalt, het plaatsen van betonstraatstenen ... 

Oplintersepoort klaar in voorjaar

Volgens de huidige planning zullen een deel van de klinkerwerken en het aanbrengen van de toplaag en de markeringen in het voorjaar van 2019 uitgevoerd worden. De vernieuwing van de Oplintersepoort kan ten vroegste in maart '19 klaar zijn: er mogen van december tot en met februari geen toplagen en markeringen aangebracht worden. In de oorspronkelijke planning van deze fase kon de aannemer deze werken nog voor de winter uitvoeren. Die planning werd gewijzigd nadat er tijdens de rioleringswerken gedurende verschillende weken amper kon worden gewerkt omwille van het archeologische onderzoek naar de oude stadsmuren.

Toplaag Hoveniersstraat in maart

Voor de werken die de aannemer uitvoert in de Hoveniersstraat in opdracht van de stad geldt een gelijkaardig scenario. Wegens de slechte weersomstandigheden van de voorbije weken is de aannemer er niet meer in geslaagd om de klinkers in de parkeervakken aan te leggen. Ook de aanleg van de toplaag in asfalt die eind november was gepland, is hierdoor niet gebeurd. Dit betekent dat deze fase, net zoals de toplaag op de Vesten, tot maart moet wachten. Voor omwonenden blijft de Hoveniersstraat bereikbaar.